Etelä-Karjalan liittoElinvoimapalvelutEdunvalvonta ja yhteistyö

Edunvalvonta ja yhteistyö

Edunvalvonta on maakunnan kehittämiseen keskeisesti vaikuttavien asioiden tai hankkeiden edistämistä.

Etelä-Karjalan liiton harjoittaman edunvalvonnan tavoitteena on lisätä Etelä-Karjalan asukkaiden hyvinvointia ja maakunnan menestystä.

Tehokas edunvalvontatyö on liiton ja koko maakunnan kehittämistyön avaintehtäviä. Etelä-Karjalan liitto toteuttaa edunvalvontaa yhteistyössä alueen kansanedustajien, euroedustajien, puolueiden piirijärjestöjen, elinkeinoelämän organisaatioiden ja kuntien sekä kuntayhtymien ja muiden tarpeellisten tahojen kanssa.

Liiton tehtävät edunvalvonnassa ja yhteistoiminnassa: 

 • Maakunnan tahdon määrittely
 • Maakunnalle merkittävien asioiden ja hankkeiden edistäminen
 • Liikenteen edunvalvonta
 • Yhteydenpito valtion keskushallintoon ja kansanedustajiin
 • Kuntien ja seutukuntien yhteistyön tukeminen
 • Maakuntien välinen suuralueyhteistyö
 • Maakuntien yhteistyö yhteistoiminta-alueella
 • Valtion aluehallinnon toimintojen koordinointi sekä yhteistyö elinkeinoelämän, työmarkkinajärjestöjen ja muiden organisaatioiden kanssa
 • Yhteydet Euroopan unioniin
 • Lähialueyhteistyö, kansainvälisen verkottumisen edistäminen
 • Maakuntaa ja kuntia koskevien tilastoaineistojen hankinta ja muokkaaminen ja tietopalvelu
 • Maakuntaa koskeva tiedotustoiminta