Etelä-Karjalan liittoRahoitusUudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027

Uudistuva ja osaava Suomi 2021−2027 -ohjelma sisältää kolme rahastoa: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto plussa (ESR+) sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF). Ohjelma koskee Manner-Suomea.

Ohjelma tukee kestävän kehityksen mukaista uudistumista, osaamisen kehittämistä ja osallisuutta. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman läpileikkaavia painopisteitä ovat kestävä kehitys, sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus, digitaalisuus, kansainvälistyminen, ilmastonmuutos ja innovatiivisuus. EAKR-rahoituksesta 35 prosenttia kohdistetaan ilmastotoimenpiteisiin.

Etelä-Karjalan liitto toimii rahoittavana viranomaisena maakuntien liiton EAKR- ja JTF-valtuuksien osalta. EAKR- ja JTF-yritystukien sekä ESR-rahoituksen rahoittajana Etelä-Karjalassa toimii Hämeen ELY-keskus.

Etelä-Karjalan osuus kauden 2021–2027 EU- ja valtion rahoituksesta on yhteensä 58,6 miljoonaa euroa. Lisäksi ohjelmaan kohdistuu kunta- ja muuta julkista rahoitusta. EAKR-ohjelman sisällä maakuntaan kohdentuu lisäksi kestävän kaupunkikehittämisen rahoitusta, josta Lappeenranta ja Imatra ovat tehneet ekosysteemisopimuksen valtion kanssa.

Katso tarkemmat tiedot Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelmasta ja sen toimintalinjoista rakennerahastot.fi-sivuilta.


Katso noin 10 minuutin pituinen ohjevideo yritysten osallistumisesta EAKR- ja JTF-kehittämishankkeisiin.


EU-lippu ja teksti "Euroopan unioinin osarahoittama".