Etelä-Karjalan liittoElinvoimapalvelutLuonto ja ympäristöIlmastotyö Etelä-Karjalassa

Ilmastotyö Etelä-Karjalassa

Kohti vähähiilistä maakuntaa. Etelä-Karjala on HINKU-maakuntana sitoutunut vähentämään 80 % kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta. Lappeenrannan kaupunki on hallinnoinut vuodesta 2018 asti Canemure-hanketta, joka edistää ilmastonmuutoksen hidastamiseen ja sopeutumiseen liittyviä toimia Etelä-Karjalassa. Maakunnan ilmastotyötä tehdään useiden tahojen ja hankkeiden toimesta sekä strategioiden, lainsäädännön ja esimerkiksi maakuntaohjelman ohjaamana. Linkkien kautta pääset tutustumaan maakunnan ilmastotyöhön tarkemmin.

Esimerkkejä Etelä-Karjalan ilmastoteoista

Päästövähennystalkoissa on mukana useita tahoja, joita on esitelty täällä.

Ilmastotietopankki

Täältä löydät ilmastotyöhön liittyviä alueellisia ja kansallisia ohjelmia, strategioita ja suunnitelmia.

Etelä-Karjalan CO2-päästöt

Etelä-Karjala käyttää Suomen ympäristökeskuksen tuottamia Hinku-laskentaan perustuvia päästölukuja.

Liikenne

Täältä löydät koosteen viime vuosina Etelä-Karjalassa toteutetuista liikenteeseen liittyvistä hankkeista ja selvityksistä.

Rahoitusta ilmastotyölle

Täältä löydät listauksen rahoitushauista kuntien ja alueiden ilmastotyön edistämiseen.