Etelä-Karjalan liittoElinvoimapalvelutAluekehittäminenÄlykäs erikoistuminen (Innovaatiostrategia) 2022–2025

Älykäs erikoistuminen (Innovaatiostrategia) 2022–2025

Älykäs erikoistuminen (ÄES) tarkoittaa alueiden vahvuuksista lähtevää erikoistumista, jolla tähdätään osaamispohjan ja elinkeinojen elinvoimaa tuottavaan uudistamiseen. Ideana on vahvistaa vahvuusalueita ja myös tunnistaa jatkuvassa vuoropuhelussa eri toimijoiden kanssa uusia panostusalueita sekä liiketoimintamahdollisuuksia. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027-ohjelmassa älykkään erikoistumisen mukaisuus on osin velvoittavaa, ja muiltakin osin sillä on merkittävää painoarvoa rahoituksen kohdentamisessa. 

Älykkään erikoistumisen strategioiden laadinnasta, seurannasta ja toimeenpanon koordinaatiosta vastaavat Suomessa maakuntien liitot. Valmistelu on tehty maakuntaohjelman valmistelun yhteydessä, ja siihen on osallistunut laajasti erilaisia sidosryhmiä. Innovaatioympäristön nykytila ja kehittämistarpeet, maakuntaohjelman kärkiin kytkeytyvät kehittämispainotukset, sidosryhmäyhteistyö ja toimeenpano ovat keskeiset osiot älykkään erikoistumisen strategiasisällöissä. 

Etelä-Karjalan innovaatiostrategia 2022–2025 kokoaa Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaan 2022–2025 nivotut älykkään erikoistumisen kärjet yhteen. Tämä strategiadokumentti on siis luonteeltaan kooste maakuntaohjelman alueellista TKI-toimintaa koskevista sisällöistä.

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri, puh. 040 631 5970, [email protected]

Lapsia ja opettajia laboratoriossa.
Kuva: Lappeenrannan kaupunki