Valikko Sulje

Innovaatiostrategia 2018–2021

Etelä-Karjalan innovaatiostrategia 2018–2021 – ”ekarjalan sydän sykkii innovaatioille”

Maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Karjalan innovaatiostrategian kokouksessaan 19.2.2018. Innovaatiostrategia sisältää alueemme osalta EU:n koheesiopolitiikan 2014–2020 välineenä olevan älykkään erikoistumisen periaatteet. Kokonaisvaltaisena tavoitteena on alueen elinkeinorakenteen uudistuminen pohjautuen alueellisiin vahvuuksiin ja osaamiseen. Innovaatiostrategian olennaisia sisältöjä on integroitu myös Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaan 2018–2021. Viestinnässä tunnisteena on #uusinajattelijat.

Visiona on, että vuonna 2030 ”eKarjala on ratkaisukeskeinen, kokeileva ja oppiva uuden teknologian hyödyntämisen edelläkävijäalue”. Tavoitteena lähivuosina on vahvistaa kokeilukulttuuria, osaamispohjaista yrittäjyyttä sekä luoda alueelle tunnettuutta uusien, kiinnostavien teknologisten ratkaisujen kehittäjänä. Innovaatiostrategian kärkialoiksi on valittu puhdas energia ja ympäristö, uudet teolliset menetelmät ja materiaalit, sekä älykkäät palvelut.

Innovaatiostrategia antaa taustatukea kehittämistoimijoiden omille aloitteille ja vahvistaa alueen yhteistä tahtotilaa kanavoida resursseja valituille kärkiteemoille. Strategiaa hyödynnetään julkisen rahoituksen kohdentamisessa, EU:n innovaatio-ohjelmien rahoituksen hakemisessa suoraan Brysselistä ja erilaisista kilpailullisista ohjelmista, uuden EU-ohjelmakauden valmistelussa, alueen markkinoinnissa sijoittuville yrityksille ja osaajille, sekä kumppanuuksien tunnistamisessa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Etelä-Karjalan innovaatiostrategia 2018-2021

Lisätietoja antaa aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri, puh. 040 631 5970, laura.peuhkuri@ekarjala.fi