Etelä-Karjalan liittoProjektitPäättyneet projektitImatra-Svetogorsk kansainvälisen rautatieyhteyden kehittäminen

Imatra-Svetogorsk kansainvälisen rautatieyhteyden kehittäminen

Tulokset

Imatra-Svetogorsk rautatieyhteyden toimenpidesuunnitelman pohjalta haettiin jatkohanketta Etelä-Karjalan liiton AIKO rahoituksen avulla. Hankkeen tavoitteena oli edistää rautatieylityspaikan rajoitusten purkua toteuttamalla koeluonteista liikennöintiä ylityspaikan kautta. Samalla edistettiin alueen investointien täysmittaista toteutumista tavoiteajassa.

Hankkeen aikana tehtiin yhteistyötä asianomaisten viranomais- ja liike-elämän tahojen kanssa koeliikenteen toteuttamiseksi. Tämän tuloksena Imatralle saapui matkustajakoejuna 2019 syyskuussa. Koematka toteutettiin onnistuneesti. Traficom hyväksyi maaliskuussa 2020 Imatra-Valtakunnan raja -hankkeen yleissuunnitelman, joka vaaditaan ratasuunnitelman laadintaan.

Kuvaus

(kirjoitettu hankkeen alkaessa)

Etelä-Karjalan liitto jatkaa aktiivisesti Imatra-Svetogorsk rautatieyhteyden edunvalvontaa. Liitolla on käynnissä oleva AIKO-hanke, jonka tavoitteena on edesauttaa rajoitusten poistoa, ympäröivien investointien täysimittaista toteutumista ja asiaan liittyvän päätöksenteon sujuvuutta.

Imatralla on periaatteessa kansainvälinen rautatieyhteys Venäjän Svetogorskiin, mutta rajanylityspaikan status on nykyisin ”pelkistetty, tilapäinen”. Se rajoittaa sallittuja tavaralajeja, vientiä ja transitoa, kaluston ja kuorman alkuperää sekä kieltää matkustajaliikenteen. Statuksen voi muuttaa luokkaan ”toistaiseksi voimassaoleva, kansainvälinen”, kun ylityspaikan infrastruktuuri molemmin puolin rajaa on riittävä. Esimerkiksi matkustajaliikenne vaatisi laiturin sekä tarkastustilat viranomaisille.

Etelä-Karjalan liitto tilasi 2018 ”Imatra-Svetogorsk kansainvälisen rautatieyhteyden kehittämisen toimenpidesuunnitelman”. Selvitystyön teki suomalais-venäläinen konsulttiallianssi EP Logistics Oy, Proxion Plan Oy, NRC grp sekä Transport Integration grp, ja se valmistui toukokuussa. Selvityksen perusteella Mintrans (Venäjän Federaation Liikenneministeriö) voi tehdä tarvittavat päätökset Svetogorskin jatkokehittämisestä.

Rajoitusten poistaminen ja liikenteen avaaminen myös viennille parantaisi erityisesti Itä-Suomen teollisuuden kilpailukykyä lyhentämällä kuljetusmatkoja Venäjän ja Aasian markkinoille. Se edistäisi liikenteen päästöjen vähentämistä ja loisi edellytykset myös matkustajaliikenteelle korvaamaan osin nykyään lähes yksinomaan yksityisautoilla tapahtuvaa ostosmatkailua Etelä-Karjalaan.

Avaamalla rautatieliikenne Imatralla pystytään hyödyntämään Venäjän puolella tehdyt mittavat rautatieinvestoinnit (sähköistetty kaksoisraide Losevo-Kamennogorsk-Viipuri) myös Suomen ja EU:n TEN-T-verkon kannalta, kun Vainikkalan rinnalle ja sen ajoittaisia ruuhkia helpottamaan saadaan toinen, usein myös huomattavasti suorempi reitti.

Parannettu yhteys Imatrankoskelta rajalle ja Svetogorskin kautta Venäjän uuteen ”Kannaksen rahtirataan” lisää käynnissä olevasta Karjalanradan parannustyöstä saatavia hyötyjä ja on looginen jatko Luumäki-Imatra-valtakunnan raja ratahankkeelle. Väylävirastossa on valmistunut hankkeen yleissuunnitelma. Ensimmäisen vaiheen kustannusarvio on 45 M€. Se sisältää nykyisen raiteen sähköistyksen, ratapihan siirron Pelkolaan ja kolmioraiteen Karjalan radalle.

Koska kyse on valtioiden välisestä hankkeesta, Suomen valtion ja erityisesti Liikenne- ja Viestintäministeriön myönteinen kanta ja tuki on ratkaisevaa, jotta hanke sisällytetään 12-vuotiseen liikennejärjestelmäsuunnitelmaan sekä kehys- ja budjettipäätöksiin ja jotta asia etenee myös Venäjän päätöksenteossa.

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Veli-Matti Kesälahti, yhteystiedot

(Päivitetty 6.7.2021)