Valikko Sulje

Muita ohjelmia ja EU-linkkejä

Central Baltic 

Etelä-Karjalan maakunta on liitännäisalueena Keskisen Itämeren Central Baltic Interreg IV A -ohjelmassa. Rahoitusta voi hakea rajat ylittävälle yhteistyöhankkeelle, jossa on toimijoita vähintään kahdesta eri maasta. Ohjelman toimintalinjoja on neljä.

EU-linkit:

Eurooppatiedotus  Perustietoa Euroopasta ja EU:sta, myös EU:n erilaisista rahastoista ja ohjelmista

Aluepolitiikan tiedotussivut (Inforegio-sivut englanniksi)

EU:n tuet – sivulta linkit kaikkien EU-tukimuotojen sivuille

Euroopan julkiset hankinnat -lehti TED (täydennysosa suomeksi)

Europa direct – ilmainen puhelinlinja kysymyksille Euroopan Unionista

Eurooppa-portaali

Valtion hallinnon EU-linkkejä:

TEM, Alueiden kehittäminen, EU:n alue- ja rakennepolitiikka

Työ- ja elinkeinoministeriö, etusivu