Etelä-Karjalan liittoRahoitusKestävää kasvua ja työtä 2014–2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020

Etelä-Karjalassa toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmaa. Rakennerahasto-ohjelma sisältää Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR).

Etelä-Karjala kuuluu ohjelmassa Etelä-Suomen suuralueeseen. Etelä-Karjalan osuus kauden 2014–2020 EU-rahoituksesta on noin 18,1 miljoonaa euroa. EU:lta tulevaan osuuteen lisätään vielä kansallinen rahoitus.

Ohjelman toimintalinjat (TL) ovat:

TL 1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyvyn edistäminen (EAKR)
TL 2: Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen (EAKR)
TL 3: Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR)
TL 4: Koulutus, ammattitaito ja elinikäinen oppiminen (ESR)
TL 5: Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta (ESR)
TL 8: REACT-EU-rahoitus (EAKR)
TL 9: REACT-EU-rahoitus (ESR)

Suomen Kestävää kasvua ja työtä -rakennerahasto-ohjelmaan lisättiin huhtikuussa 2021 kaksi uutta toimintalinjaa ja neljä erityistavoitetta REACT-EU-rahoitusta varten. Tällä rahoituksella tuetaan koronapandemian aiheuttamien vahinkojen korjaamista. Etelä-Karjalan osuus REACT-EU-rahoituksesta vuosille 2021–2023 on noin 5,9 miljoonaa euroa.  

Kauden 2014–2020 hankkeet voivat jatkua vielä vuoden 2023 loppupuolelle.

Ohjelmakaudesta voit etsiä tietoa seuraavista lähteistä (linkit avautuvat uusille välilehdille):

Uudenmaan liiton EAKR-sivut

Etelä-Suomen EAKR Facebookissa

EURA2014-tietojärjestelmä