Valikko Sulje

Tausta-aineistot

Tälle sivustelle kootaan Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040 valmisteluun liittyviä tausta-aineistoja ja selvityksiä. Aineistoja lisätään sitä mukaa, kun niitä valmistuu.


Etelä-Karjalan tuulivoimaselvityksen keskeisenä tavoitteena oli tunnistaa uudet potentiaaliset tuulivoima-alueet ja arvioida niihin kohdistuvat vaikutukset. Selvitys toimii maakuntakaavoituksen taustaselvityksenä ja sen on laatinut FCG Oy. Selvitystä on rahoittanut Ympäristöministeriö.

Etelä-Karjalan tuulivoimaselvitys 2022, FCG Oy

Tiedote tuulivoimaselvityksestä

Etelä-Karjalan siniviherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvitys 2022, FCG Oy

Tiedote siniviherrakenne ja ekosysteemipalvelut -selvityksestä


Lisätietoja maakuntakaavoituksesta: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen