Etelä-Karjalan liittoOrganisaatioLiiton tehtävät

Liiton tehtävät

Suomen aluehallinto koostuu valtion aluehallinnosta ja kunnallisen itsehallinnon piiriin kuuluvasta aluehallinnosta – maakunnan liitoista.

Etelä-Karjalan liitto on kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaan toimiva lakisääteinen kuntayhtymä. Suomen maakunnalliset liitot toimivat lakisääteisenä aluekehitysviranomaisena sekä maakuntakaavoitusviranomaisena ja ovat siten maakunnan johtavia suunnittelu- ja edunvalvontayksikköjä. Kunnalliseen demokratiaan nojaten ne ovat alueensa yhteisen tahdon muodostajia ja työskentelevät maakuntansa henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Maakunnan liiton toimialaan kuuluu myös muita kuin laissa säädettyjä tehtäviä. Liitot toimivat maakunnan yleisen kehittämisen vetureina. Tässä roolissa Etelä-Karjalan liitto ajaa maakunnan, sen kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja. Liitossa tehdään myös maakuntaa koskevia tutkimuksia, tilastointia, suunnitelmia ja selvityksiä. Maakunnan liitto on myös maakunnan eri vaikuttajatahojen ja sidosryhmien yhteistyöorganisaatio.

Etelä-Karjalan liiton päättävien elinten luottamushenkilöt ovat jäsenkuntien poliittisia vaikuttajia. He edustavat kunnallisvaalien tuloksen mukaisesti alueen väestön poliittista tahtoa.