Etelä-Karjalan liittoIlmastotietopankki

Ilmastotietopankki

Etelä-Karjalan kuntien ympäristö- ja ilmasto-ohjelmat

Ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmä

Valtakunnalliset ja alueelliset ohjelmat ja oppaat

Muita hyödyllisiä linkkejä

  • Hiilineutraalisuomi.fi tarjoaa tutkimukseen ja asiantuntemukseen perustuvaa tietoa, työkaluja ja ratkaisuja ilmastoviisaan Suomen rakentamiseksi.
  • KILTOVA (kuntien ilmastotoimien vaikutusten arviointityökalu)
  • KILVA (kaavan ilmastovaikutusten arviointi)

PALUU ILMASTOTYÖN PÄÄSIVULLE