Etelä-Karjalan liittoElinvoimapalvelutAluekehittäminenEtelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022–2025

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022–2025

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2022–2025 on maakunnan lähivuosien tiekartta. Se linjaa aluekehittämislainsäädännön mukaisesti maakunnan mahdollisuuksiin, tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet sekä sovittaa yhteen alueen tahtotilan, kansallisen aluekehittämisen ja EU:n koheesiopolitiikan. Maakuntaohjelman hyväksyy maakunnan ylin päättävä elin maakuntavaltuusto. Maakuntaohjelma ohjaa maakunnan aluekehitysvarojen käyttöä ja kehittämistoimintaa, ja viranomaiset huomioivat sen kansallisissa ja alueellisissa linjauksissa ja strategioissa. 

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma sisältää vuoteen 2040 ulottuvan vision “Uusinajattelijoiden kestävä kotisatama” lisäksi seuraavien neljän vuoden aluekehittämisen painopisteet. Ne on kiteytetty neljäksi kehittämisen kärjeksi. Kutakin kärkeä syventävät myös siihen liittyvät tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan painotukset, jotka muodostavat samalla alueen älykkään erikoistumisen keskeisen sisällön. 

Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022-2025 kärkivalinnat kuvan muodossa.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma rakentuu kokonaisvaltaisen kestävyyden edistämiselle. Maakunta tähtää tulevaan visionaan Uusinajattelijoiden kestävä kotisatama. Ohjelmaa läpileikkaa neljä muutosvoimaa, jotka ovat saavutettavuus, digivoima, kokeilukulttuuri ja kansainvälisyys. Kullakin kärjellä on oma, tavoitteita täsmentävä visionsa. Näitä ilmentävät aihetunnisteet  

  • Välittävä eKarjala / Käyttäjälähtöiset hyvinvointipalvelut #kumppanit  
  • Yritteliäs eKarjala / Uudistuva teollisuus ja yrittäjyys #tuloksentekijät  
  • Ympäristövastuullinen eKarjala / Vihreän siirtymän edelläkävijyys #uusinajattelijat  
  • Vilkasliikkeinen eKarjala / Elämystalouden vahvistaminen #pelinrakentajat  

Maakuntaohjelma hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2021. Maakuntaohjelma päivitettiin vuoden 2023 aikana painottuen liikennejärjestelmän strategiseen kehittämiseen, Venäjä-yhteyksiin ja kansainväliseen yhteistyöhön sekä ulkorajaohjelmaan liittyviin sisältöihin. Ajantasaistettu maakuntaohjelma ja sen ympäristöselostus hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 11.12.2023.

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri, 040 631 5970