Etelä-Karjalan liittoRahoitusUudistuva ja osaava Suomi 2021–2027Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR)

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) tavoitteena on tasoittaa maiden ja alueiden välisiä kehityseroja, luoda elinvoimaa, parantaa työllisyyttä, tukea kestävää kasvua ja lisätä kilpailukykyä. Rahastosta tuetaan myös kestävää kaupunkikehittämistä. Etelä-Karjalan liitolla on käytössä EAKR-rahoitusta toimintalinjoilla (TL) 1 ja 2. Nämä toimintalinjat ovat

TL 1. Innovatiivinen Suomi: Tavoitteena on edistää alueiden ja yritysten elinkeino- ja työelämälähtöisiä tutkimus- ja innovointivalmiuksia ja uusien teknologioiden käyttöönottoa. Rahoituksella vauhditetaan pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä. Lisäksi tavoitteena on hyödyntää digitalisaatiota kansalaisten, yritysten ja julkishallinnon hyväksi.

TL 2. Hiilineutraali Suomi: Tavoitteena on edistää energiatehokkuutta ja kiertotaloutta, sekä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä. Rahoitusta kohdennetaan myös toimiin, joilla varaudutaan ilmastonmuutokseen.

Lisätietoa EAKR-rahoituksesta ja sen hakemisesta rakennerahastot.fi-sivuilta ja Etelä-Karjalan liiton laatimasta hakijan oppaasta.


Etelä-Karjalan liiton materiaalipankki Rakennerahastot.fi-sivuilla