Valikko Sulje

Kulttuuri

Syyskuussa 2021 voimaantullut laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (756/2021) määrittää maakunnan liiton tehtävät. Lain mukaan maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta. Tähän tehtävään liittyen maakunnan liitto edistää kulttuuria osana maakunnallista strategiatyötä. Lisäksi maakunnan liitto edistää maakunnallista identiteettiä ja asukkaiden osallistumista maakunnan kehittämiseen.

Etelä-Karjalan liitossa kulttuurin kehittämistehtävän toteuttamisen tukena on vuosia toiminut maakuntahallituksen nimeämä kulttuurityöryhmä, joka on toiminut kunnallisvaalikausien syklissä. Kulttuurityöryhmän toiminnasta aiemmassa muodossaan päätettiin luopua, mutta kulttuurin edistämistä ja sen hyväksi tehtävää yhteistyötä maakunnassa jatketaan.

Kulttuurityöryhmän ansiokasta työtä jatketaan liiton koordinoimana, mutta vapaamuotoisemmin ja verkostomaisesti. Tavoitteena on luoda kulttuuritoiminnan edistämiselle vuosikello, joka aikatauluttaa, jäntevöittää ja tekee näkyväksi yhteistoimintaa. Toinen kantava ajatus on, että kilpailevaa tai päällekkäistä toimintaa olemassa olevien ja jo toimivien verkostojen tai yhteistyömuotojen rinnalle ei luoda. Etelä-Karjalan liiton vastuuhenkilö kulttuurin edistämistehtävässä on aluekehitysasiantuntija Heli Gynther.

Etelä-Karjalan sekä Itä-Suomen kulttuuristrategiat löydät tältä sivulta.

Lisätiedot Heli Gynther, heli.gynther@ekarjala.fi, p. +358 40 4855109