Kulttuuri

Ajankohtaisia kulttuuriasioita Etelä-Karjalassa


Kulttuurilehti Etelä-Karjalassa – Lähetä juttuvinkki, varaa mainos, tarkista tapahtumakalenteri!

Koko Etelä-Karjalan kattava kulttuuriliite koostuu artikkeleista, mainoksista sekä sähköisen Etelä-Karjalan tapahtumakalenterin tapahtumalistauksesta. Julkaisu toteutetaan neljästi vuodessa. Julkaisuajankohdat ovat tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa. Julkaisu toteutetaan ilmaisjakeluna koko Etelä-Karjalan alueelle Suomen Suoramainonta Oy:n jakelualueiden mukaan (yli 56 000 taloutta). Laajemmista jakeluista ilmoitamme erikseen.

Julkaisun erityisyys on sen pitkä käyttöikä, sillä siihen sisältyy maakunnan tapahtumalistaus aina kolmen kuukauden ajalta. On siis todennäköistä, että tämä lehti laitetaan jemmaan ja sen pariin palataan säännöllisin väliajoin!

Klikkaa viereistä kuvaa lukeaksesi uusinta näköislehteä!

Lue lisää ja katso aiemmin ilmestyneet lehdet!

Lähetä juttuvinkki

Klikkaa kuvasta uusimman kulttuuriliitteen näköisversioon.

Viikon kulttuuritoimija -videosarja

Etelä-Karjalan Liitto julkaisee somessa heinäkuusta -23 alkaen lyhyen videojulkaisun täkäläisestä kulttuuritoimijasta vähintäänkin kerran viikossa kaikkien nähtäville. Lähetä meille siis lyhyt video teistä ja teidän toiminnastanne, niin saat oi-niin-hyvää ilmaista markkinointia! Tee se esim. välittömästi tai sitten joskus myöhemmin, mutta mitä pikemmin lähetät niin sitä pikemmin saadaan toteutumaan! Voit myös toivoa videollesi tiettyä julkaisuviikkoa. Kerro myös kaverille niin saadaan jokainen näkyville!

Lue lisätiedot ja toimita video tällä lomakkeella:
https://link.webropol.com/s/viikonkulttuuritoimija


Ilmoittaudu Taste Saimaa tapahtuman toteuttajaksi!

Saimaan alueen ainutlaatuista gastronomiaa ja kulttuuria juhlistetaan uudenlaisilla elämyksillä vuonna 2024 Etelä-Karjalassa, Pohjois-Karjalassa ja Etelä-Savossa.

Juhlavuosi koskettaa laajasti eri toimijoita: alkutuottajia, jalostajia, kahvila- ja ravintolayrittäjiä, kulttuurin, taiteen ja luovien alojen toimijoita, festivaali- ja tapahtumatoimijoita, järjestötoimijoita, kyläyhdistyksiä ja kuntia.

Haemme nyt juhlavuoden tapahtumien toteuttajia. Hakemalla mukaan saat käyttöösi Taste Saimaa Partner ‑verkoston markkinointikanavat. Tapahtumasi nousee myös Etelä-Karjalan ja Pohjois-Karjalan maakunnallisiin tapahtumakalentereihin sekä Mikkelin ja Savonlinnan kaupunkien tapahtumakalentereihin. Taste Saimaa ‑kumppanuus ei maksa tapahtumatoimijalle.

Taste Saimaa Partner ‑tapahtuman tulee täyttää seuraavat kriteerit: 

 1. Tapahtuma tuotetaan ja toteutetaan Etelä-Karjalan, Etelä-Savon tai Pohjois-Karjalan alueella.
 2. Paikalliset palveluntarjoajat ja yrittäjät ruoka‑, kulttuuri- ja matkailualoilta ovat esillä tapahtuman ohjelmassa ja tarjonnassa.
 3. Tapahtumasta tulee osa Taste Saimaan tarinaa, jossa tuodaan ylpeästi esiin ainutlaatuista kulttuuriamme, vieraanvaraisuuttamme, puhdasta ruokaamme sekä luontoamme.
 4. Tapahtuman järjestäjä tunnistaa yhteistyön voiman tuomalla esiin alueen muutkin toimijat ja suosittelemalla myös muita tapahtumia ja toimijoita vierailijoille.
 5. Tapahtumia kannustetaan huomioimaan toiminnassaan myös lapset ja nuoret.
 6. Tapahtuman toteutuksessa pyritään huomioimaan vastuullisuus ja ympäristön kannalta kestävät valinnat.

Haku on auki vuoden 2024 alkuun saakka.

Lisätiedot: kulttuurikoordinaattori Ossi Välimäki, p. 040 683 2791, [email protected]

Etelä-Karjalan tapahtumahaku (avautuu uudelle välilehdelle)


Postituslista kulttuuritoimijoille

Kuinka tavoitamme kaikki Etelä-Karjalan kulttuuritoimijat, kun kaikki ovat hajautuneena eri puolille maakuntaa?

Postituslistalla voidaan tiedottaa haettavista avustuksista, yhteismarkkinoinnista, paremmasta vaikutusmahdollisuudesta kulttuuritoimijoiden näkyvyyteen mediassa, kulttuuritoimijoiden verkostoitumistilaisuuksista ja muista koko Etelä-Karjalaa koskevista kulttuuri- ja yhteistyöasioista.

Kyseessä ei ole mainoskanava, vaan tapa tuoda kulttuuritoimijoita yhteen. Liity listalle ja pyydä kollegatkin liittymään. Voit milloin tahansa poistua postituslistalta.

Ilmoittaudu postituslistalle tällä lomakkeella:
https://link.webropol.com/s/ekkulttuuri


Yleistä

Alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanoa koskeva laki (756/2021) määrittää maakunnan liiton tehtävät. Lain mukaan maakunnan liitto vastaa aluekehittämisen strategisesta kokonaisuudesta. Tähän tehtävään liittyen maakunnan liitto edistää kulttuuria osana maakunnallista strategiatyötä. Lisäksi maakunnan liitto edistää maakunnallista identiteettiä ja asukkaiden osallistumista maakunnan kehittämiseen.

Etelä-Karjalan liitossa kulttuurin kehittämistehtävän toteuttamisen tukena toimii Etelä-Karjalan kulttuurikonklaaviksi nimetty yhteistyöryhmä. Ryhmä jatkaa aiemman kunnallisvaalikausien syklissä toimineen kulttuurityöryhmän työtä. Kulttuurikonklaavi on liiton koordinoima epävirallinen yhteistyöverkosto maakunnan kulttuuritoiminnan edistäjiä ja puolestapuhujia. Kulttuurikonklaavin tavoitteena on tiivistää toimijoiden yhteistyötä kulttuurin edistämisessä ja näkyväksi tekemisessä.

Kulttuurikonklaavin tuella Etelä-Karjalan liitto haki ja sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä erityisavustusta alueellisen kuntien kulttuurin kehittämistehtävän hoitamiseen vuosille 2023–2024. Etelä-Karjalan kulttuurikunnat -hanke on nyt käynnissä, ja sen voimin panostetaan kuntien kulttuurityön verkostomaiseen kehittämiseen.

Etelä-Karjalan liiton vastuuhenkilö kulttuurin edistämistehtävässä on aluekehityspäällikkö Heli Gynther. Kulttuurikoordinaattorina Etelä-Karjalan kulttuurikunnat -hankkeessa työskentelee Ossi Välimäki.

Etelä-Karjalan sekä Itä-Suomen kulttuuristrategiat löydät tältä sivulta.

Lisätietoja:
Heli Gynther, [email protected], p. +358 40 4855109
Ossi Välimäki, [email protected], p. +358 40 683 2791


Lähikulttuuri

Lähikulttuurilogo on eteläkarjalaisten kulttuuritoimijoiden ja tapahtumajärjestäjien käytettävissä. Sitä voivat käyttää kaupungit, kunnat, järjestöt ja erilaiset yhteenliittymät sekä yksittäiset toimijat. Logo on ladattavissa Etelä-Karjalan liiton sivuilta logopankista. Sitä voidaan käyttää vapaasti, kun alla olevat kriteerit täyttyvät:

 • Lähikulttuuri tarkoittaa eteläkarjalaisten tuottamaa taidetta ja kulttuuria, jonka sisältö on pääasiallisesti paikallisten toteuttamaa.
 • Lähikulttuuria tuottavat järjestöt, taiteilijat, käsityöläiset ja harrastajat sekä yritykset ja julkisyhteisöt.
 • Lähikulttuurilogo on kaikkien eteläkarjalaisten kulttuuritoimijoiden vapaasti käytettävissä.
 • Lähikulttuurilogoa voidaan käyttää tapahtuman markkinoinnissa tai se voidaan liittää kulttuuripalvelun yhteyteen.
 • Lähikulttuurilogoa voi käyttää värillisenä ja mustavalkoisena, mutta sen kuvaa tai tekstiä ei saa käytön yhteydessä muokata.
Lähikulttuurilogo