Etelä-Karjalan liittoKuntien perusrakenteiden investoinnit Etelä-Karjalan liiton oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahoitushaussa 15.4.–10.5. – info 7.3.2024

Kuntien perusrakenteiden investoinnit Etelä-Karjalan liiton oikeudenmukaisen siirtymän (JTF) rahoitushaussa 15.4.–10.5. – info 7.3.2024

Vihreällä pohjalla suurennuslasin kuva ja tekstit: "Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF), Etelä-Karjalan liiton hakuinfo 26.4.2023 klo 9.30-11.00, Teams-yhteydellä, Uudistuva ja osaava Suomi". Alhaalla on EU-lipputunnus sekä teksti: "Euroopan unionin osarahoittama".

Etelä-Karjalan liitto järjesti 7.3. klo 14.00–15.00 infon JTF-rahoituksen hakemisesta kuntien perusrakenteiden investointeihin 15.4. avattavassa rahoitushaussa.

Infossa käytiin läpi, millaisia hankkeita JTF-rahoituksella on mahdollista toteuttaa ja mitä mahdollisuuksia rahoitus avaa. Lisäksi käsiteltiin Etelä-Karjalan alueellisen siirtymäsuunnitelman merkitystä hankkeiden arvioinnissa ja rahoituksessa.

 Tilaisuudessa oli myös mahdollista esittää kysymyksiä rahoituksen hakemisesta ja käytöstä.

Info järjestettiin Teamsin välityksellä.

Info oli avoin kaikille kiinnostuneille.

Tilaisuuden aineistot