Etelä-Karjalan liittoCentral Baltic -ohjelma avaa uusia mahdollisuuksia kansainväliseen hanketyöhön Etelä-Karjalassa

Central Baltic -ohjelma avaa uusia mahdollisuuksia kansainväliseen hanketyöhön Etelä-Karjalassa

Central Baltic -ohjelman verkkosivu.

Central Baltic 2021–2027 -ohjelma on EU:n rahoitusohjelma, joka kattaa neljä maata (Suomi ml. Ahvenanmaa, Viro, Latvia ja Ruotsi) ja 27 aluetta. Suomesta myös Etelä-Karjala kuuluu ohjelma-alueeseen. Central Baltic -ohjelmasta on haettavissa rahoitusta kansainvälisessä yhteistyössä toteutettaviin hankkeisiin seitsemässä ohjelmatavoitteessa:

 Yritysten innovatiivinen kehittäminen:

  • PK-yritysten viennin laajentaminen
  • uusien skaalautuvien kasvuyritysten lisääminen

Ympäristön tilan parantaminen ja resurssien käytön tehostaminen:

  • yhteiset kiertotalousratkaisut
  • rannikko- ja merialueiden tilan parantaminen
  • hiilidioksidipäästöjen vähentäminen

Paremmat työllisyysmahdollisuudet:

  • paremmat työllisyysmahdollisuudet työmarkkinoilla

Paremmat julkiset palvelut:

  • paremmat julkiset kansalaispalvelut ja ratkaisut

Ohjelman kautta alueille ja hanketoimijoille avautuu mahdollisuuksia rakentaa uusia verkostoja Itämeren alueen kumppaneihin. Ohjelman 4. rahoitushaku avautuu keväällä 2024. Haussa jaettava rahoitus on 30 milj. euroa. Nyt on oikea aika hankeverkostojen rakentamiselle ja yhteisten hankkeiden ideoinnille.

Ohjelman suomenkielinen esittely on luettavissa Etelä-Karjalan liiton sivuilta.

Central Baltic 2021–2027 -ohjelman sivut

Lisätietoja ohjelmasta ja verkostojen rakentamisesta Etelä-Karjalan liitossa antaa:

Johannes Moisio
yhteyspäällikkö
p.0400 154 382
[email protected]