Valikko Sulje

Maaseudun Palvelupisteet

Lähipalveluiden saatavuudella on suuri merkitys kylien ja maaseutukeskusten arjen sujuvuuden ja viihtyisyyden kannalta niin vakituisille kuin vapaa-ajan asukkaille. Haasteita näiden palveluiden tuottamiselle harvaan asutuilla alueilla luovat muun muassa alueiden negatiivinen väestökehitys, väestön ikääntyminen ja palveluiden kysynnän voimakas kausittaisuus.

Maaseudun palvelupisteet -hankkeessa testataan lähipalveluiden tuottamista uudenlaisen verkostotuottajamallin avulla, joka rakentuu kuntien, muiden julkisten toimijoiden, vähittäiskaupan, kolmannen sektorin ja yritysten yhteistyölle. Palvelupiste on sekä fyysinen paikka että uudenlainen tapa toimia. Hankkeen tavoitteen on palveluiden tuottaminen taloudellisesti kestävästi ja laadukkaasti kunnan, palveluiden käyttäjien ja alueen toimijoiden näkökulmasta. Etelä-Karjalan liitto toimii päätoteuttajana hankkeessa, jossa mukana ovat myös Luumäen, Rautjärven ja Taipalsaaren kunnat. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020 – 31.10.2021. Hanketta rahoittaa Maaseuturahasto.

Lisätietoja: Johannes Moisio