Valikko Sulje

Ilmastotekoja ja -osaamista Etelä-Karjalaan

Ympäristöministeriö rahoittaa pienten kuntien ilmastotyön tukemiseen keskittyvää hanketta, joka alkoi 1.1.2022. Hanke päättyy 31.8.2023. Hanketta toteuttavat Etelä-Karjalan liitto (päätoteuttaja) yhdessä Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien kanssa ja hankkeen toimenpiteet kohdistetaan Parikkalaan, Rautjärvelle, Ruokolahdelle, Luumäelle, Lemille, Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle.

Hankkeen päätavoitteet ovat

  • auttaa kuntia sitoutumaan ilmastotyöhön
  • viedä ilmastoystävälliset valinnat osaksi eteläkarjalaisten kuntien toimintaa ja päätöksentekoa vahvistamalla toimijoiden (virkamiehet, asukkaat, päättäjät, kolmas sektori) tietoja ja toimimisen mahdollisuuksia
  • ratkoa kuntien ilmastotyön käytännön kysymyksiä ja pullonkauloja
  • auttaa kuntia ja/tai toimijaryhmittymiä hakemaan ilmastotyötä tehostavia hankkeita.

Hankkeen aikana kunnille tehdään toimialakohtaiset kasvihuonekaasupäästölaskelmat toteutettavimpien ilmastotoimenpiteiden löytämiseksi. Samalla arvioidaan päästövähennysten tuomia kustannussäästöjä ja kilpailuetumahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa järjestetään eri teemoista ja eri kohderyhmille webinaareja ja koulutusta sekä myöhemmin syksyllä maakunnalliset ilmastomessut.

Hankkeessa hyödynnetään laajasti alueellisia ja valtakunnallisia kokemuksia ja menestystarinoita sekä olemassa olevia laskureita, ilmasto-ohjelmia ja -strategioita sekä muita materiaaleja. Toteutuksessa hyödynnetään laajaa yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten hankkeiden kanssa.

Lisätietoja

Laura Blomqvist, ympäristöasiantuntija

puh. 040 139 0173

[email protected]

Taru Astikainen, hankeasiantuntija

puh. 0406724284

[email protected]

1