Valikko Sulje

Luonto ja ympäristö

Luonnonympäristö on Etelä-Karjalan aluekehityksessä hyvin keskeisessä osassa. Puhdas ja ekologisesti hyvässä tilassa oleva ympäristö luo edellytyksiä muun muassa luontomatkailulle, mutta vaikuttaa myös suoraan asukkaiden, turistien ja loma-asukkaiden viihtyvyyteen sekä maakunnan yleiseen vetovoimaisuuteen.

Etelä-Karjalassa on meneillään useita ympäristö- ja matkailuhankkeita, joista merkittävimpinä voidaan nostaa esille Saimaa Geopark sekä Kutilan kanavahanke. Saimaa Geoparkille on haettu Unescon Geopark-statusta, jota voidaan tulevaisuudessa vahvasti hyödyntää alueen luontomatkailun markkinoinnissa.

Kutilan kanavahanke on puolestaan yhdistetty liikenne- ja ympäristöhanke, jonka tavoitteena on avata uusi nopea ja turvallinen yhteys Lappeenrannasta ja muilta Pien-Saimaan alueilta Suur-Saimaalle, mutta yhtälailla vaikuttaa Pien-Saimaan vedenlaatuun ohjaamalla Suur-Saimaan laadultaan erinomaista vettä rehevöitymisestä kärsivälle Pien-Saimaalle.

Maamme ainoan luonnonvaraisen järvilohikannan kotijoki Hiitolanjoki on tulevina vuosina aktiivisen hanketoiminnan kohteena.

Etelä-Karjalan liitto on aktiivisena toimijana ollut tukemassa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön hanketta, missä Hiitolanjoen voimalat hankittiin säätiön omaisuudeksi, padot puretaan ja uoma ennallistetaan.  

Joen ennallistamiseen liittyy myös tutkimushanke, missä patojen purkamisen vaikutuksia tutkitaan Hiitolanjoella laajassa yhteistyössä. Lisätietoja tutkimushankkeesta Luonnonvarakeskus Luken kotisivuilta.

Tämän sivun alasivuilla on meneillään olevia tai päättyneitä ympäristöhankkeita, joissa Etelä-Karjalan liitto on osallisena.

Päivitetty 25.5.2020