Valikko Sulje

Liikenne

Liikennehankkeet

Etelä-Karjalassa on toteutettu viime vuosien aikana useita liikenteeseen liittyviä hankkeita.

Vuonna 2018 päättyneessä Etelä-Karjalan MaaS-hankkeessa kehitettiin uutta liikkumisen palvelumallia maakuntaan. Samoin vuonna 2018 päättyneessä Etelä-Karjalan polkupyöräilyn teemareitit -hankkeessa suunniteltiin 15 eripituista teemallista pyöräilyreittiä Etelä-Karjalan maakunnan alueelle. Monikäyttöreitistö –hankkeessa Imatran ja Lappeenrannan alueille on suunniteltu monikäyttöreitistöä, joka soveltuu ympärivuotisesti erityyppiseen ulkoiluun – erityisesti maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja lenkkeilyyn. Reittejä suunnitellaan yhteistyössä alueen toimijoiden ja harrastajien kanssa.

Päättyneessä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen -hankkeessa sekä käynnissä olevassa Imatra-Svetogorsk kansainvälisen rautatieyhteyden kehittäminen -hankkeessa edistetään Imatra-Svetogorsk -rajanylityspisteen valmiuksia toimia kansainvälisenä rajanylityspisteenä. Meneillään olevan hankkeen tavoitteena on edesauttaa rajoitusten poistoa, ympäröivien investointien täysimittaista toteutumista ja asiaan liittyvän päätöksenteon sujuvuutta.

Imatralla on periaatteessa kansainvälinen rautatieyhteys Venäjän Svetogorskiin, mutta rajanylityspaikan status on nykyisin ”pelkistetty, tilapäinen”. Se rajoittaa sallittuja tavaralajeja, vientiä ja transitoa, kaluston ja kuorman alkuperää sekä kieltää matkustajaliikenteen. Statuksen voi muuttaa luokkaan ”toistaiseksi voimassaoleva, kansainvälinen”, kun ylityspaikan infrastruktuuri molemmin puolin rajaa on riittävä. Esimerkiksi matkustajaliikenne vaatisi laiturin sekä tarkastustilat viranomaisille. Rajoitusten poistaminen parantaisi teollisuuden kilpailukykyä. Se edistäisi loisi edellytykset myös matkustajaliikenteelle korvaamaan osin nykyään lähes yksinomaan yksityisautoilla tapahtuvaa ostosmatkailua Etelä-Karjalaan.

Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke NaviSaimaa pyrkii varmistamaan Saimaan kanavan sulkujen pidentämisen yläportteja uusimalla sekä kanavan vedenpinnan korottamisen. Tällä voitaisiin edesauttaa Saimaan syväväylän säilymistä Suomen vientiteollisuuden ja matkustajaliikenteen reittinä. 

Tämän sivun alasivuilla on meneillään olevia tai päättyneitä liikennehankkeita.

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen

(Päivitetty 14.12.2020)