Valikko Sulje

Liikenne

Liikennehankkeet

Etelä-Karjalassa on toteutettu viime vuosien aikana useita liikenteeseen liittyviä hankkeita.

Vuonna 2018 päättyneessä Etelä-Karjalan MaaS-hankkeessa kehitettiin uutta liikkumisen palvelumallia maakuntaan. Samoin vuonna 2018 päättyneessä Etelä-Karjalan polkupyöräilyn teemareitit -hankkeessa suunniteltiin 15 eripituista teemallista pyöräilyreittiä Etelä-Karjalan maakunnan alueelle. Monikäyttöreitistö-hankkeessa Imatran ja Lappeenrannan alueille on suunniteltu monikäyttöistä reitistöä, joka soveltuu ympärivuotisesti erityyppiseen ulkoiluun – erityisesti maastopyöräilyyn, polkujuoksuun ja lenkkeilyyn. Reittejä suunnitellaan yhteistyössä alueen toimijoiden ja harrastajien kanssa.

Päättyneissä hankkeissa ”Pohjoinen kasvuvyöhyke” sekä ”Imatra-Svetogorsk kansainvälisen rautatieyhteyden kehittäminen” edistettiin Imatra–Svetogorsk-rajanylityspisteen valmiuksia toimia kansainvälisenä rajanylityspaikkana. Jälkimmäisen hankkeen tavoitteena oli edesauttaa rajoitusten poistoa, ympäröivien investointien täysimittaista toteutumista ja asiaan liittyvän päätöksenteon sujuvuutta.

Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke NaviSaimaa pyrki varmistamaan Saimaan kanavan sulkujen pidentämisen yläportteja uusimalla sekä lisäksi kanavan vedenpinnan korottamisen. Tällä voitaisiin edesauttaa Saimaan syväväylän säilymistä Suomen vientiteollisuuden ja matkustajaliikenteen reittinä. 

Tämän sivun alasivuilla on meneillään olevia tai päättyneitä liikennehankkeita.

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen

(Päivitetty 21.4.2022)