Valikko Sulje

Kansainväliset yhteydet

Laki alueiden kehittämisestä määrittelee maakunnallisten liittojen tehtäväksi aluepolitiikan ja kansainväliset tehtävät. Siinä eskeisiä ovat yhteydet Euroopan unioniin sekä rajanaapuriin Venäjään. Viime vuosina ovat korostuneet myös Etelä-Karjalan Aasia-yhteydet.

Etelä-Karjalan liitto on luonut toimivat yhteydet Venäjän lähialueille. Etelä-Karjalan liitolla on ollut vahva rooli Venäjä-yhteyksissä rajat ylittävän Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelman hallintoviranomaisena.

Asia hankkeet 2017– 2019 ja 2020–2021
Aasian markkinoiden kasvu on ollut keskeinen tekijä Etelä-Karjalan Aasia-strategian luomisessa ja Aasia-hankkeissa. Suomen ensimmäinen maakunnallinen Aasia-asiantuntija Ding Ma aloitti työnsä ensimmäisessä Aasia-hankkeessa vuonna 2017. Hanke päättyi 2019 vuoden lopulla.
Tärkeäksi koettua Aasia-hanketoimintaa jatkettiin vuoden 2020 alusta Etelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä -hankkeessa.  Tärkeitä toimintalinjoja ovat olleet yritysten toimintojen, investointien ja verkottumisen tukeminen valituissa kohteissa Aasiassa, Saimaalle suuntautuvan matkailun tukeminen, sekä kolmanneksi  koulutus- ja kulttuuriyhteistyö. Koulutus- ja innovaatioyhteistyön merkittävällä vahvistamisella tavoitellaan sitä, ettäetelä-Karjalaan syntyy lisää TKI-työpaikkoja.

Etelä-karjalan liitossa on meneillään muutamia hankkeita, joissa liitto toimii partnerina. Sellainen on S3UNICA hanke, joka edistää yliopistokampusten ja maakunnan kiinteistökokonaisuuksien vähähiilisyyttä. Hyviä käytäntöjä tunnistetaan EU-konsortiossa, johon kuuluu yhdeksän toimijaa viidestä eri maasta. Etelä-Karjalan toimenpiteitä toteuttavat LUT-yliopisto sekä Etelä-Karjalan liitto yhteistyössä.