Valikko Sulje

Etelä-Karjalan liitossa on haettavissa kansallista kehittämisrahoitusta kestävää kasvua ja elinvoimaa tukeville hankkeille

Etelä-Karjalan liitossa on avautunut jatkuva kansallisen rahoituksen haku. Käytettävissä oleva rahoitus on alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE), jota voidaan käyttää alueen kehittämiseen liittyviin toimenpiteisiin. Rahoituksella tuettujen hankkeiden tulee edistää Etelä-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanoa.

Kansallinen AKKE-rahoitus soveltuu muun muassa pienille selvitys-, pilotointi- tai toimintamallin kehittämishankkeille sekä laajempien hankekokonaisuuksien suunnitteluun. Pienillä kehittämishankkeilla kansallisen rahoituksen yhteydessä tarkoitetaan hankkeita, joiden maksimituki on pääsääntöisesti enintään 100 000 €. Tarkempia tietoja haettavissa olevasta rahoituksesta voit katsoa Etelä-Karjalan liiton verkkosivuilta.

Hakemuksia otetaan käsittelyyn ja arvioidaan kuukausittain. Jos sinulla on kiinnostusta hakea kansallista kehittämisrahoitusta, suosittelemme olemaan yhteydessä Etelä-Karjalan liiton rahoituksen asiantuntijoihin. Näin varmistat, että hankeideasi sopii rahoitettavaksi käytettävissä olevilla rahoituksilla. 

Etelä-Karjalan liitto järjestää 21.2. Hankeapaja-tilaisuuden, jossa on tarjolla apua hankeideoiden toteutukseen sekä tietoa eri rahoituskanavista. Tilaisuudessa on paikalla sekä kehittäjätahoja että kehittämisen rahoittajia, ja vireillä olevia ideoita voi testata ja jatkojalostaa yhteistyössä muiden kanssa. Lisätietoja tapahtumasta löydät tältä sivulta.