Etelä-Karjalan liittoIlmastosuunnitelmatyö käynnistyi Etelä-Karjalan kunnissa

Ilmastosuunnitelmatyö käynnistyi Etelä-Karjalan kunnissa

Kuntien ilmastotyöryhmä istuu kokouspöydän ympärillä.

Kuntien ilmastotyöryhmä koolla 19.10. järjestetyssä kuntien ilmastosuunnittelutyön Kick off -tilaisuudessa Etelä-Karjalan liiton tiloissa.

Suomessa astui voimaan ilmastolaki kesällä 2022. Uutta ilmastolakia täydennettiin 1.3.2023 kuntien ilmastosuunnitelmavelvoitteella (*). Velvoitteen mukaan jokaisen kunnan tulee laatia ilmastosuunnitelma, jonka tulee sisältää kunnan päästövähennystavoite sekä toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi suunnitelma voi sisältää ilmastonmuutokseen sopeutumiseen ja hiilinielujen vahvistamiseen liittyviä tavoitteita ja toimia. Velvoitteen myötä kunnille tuli mahdolliseksi hakea Ympäristöministeriöltä tukea ilmastosuunnitelmien tekoon. Etelä-Karjalassa oltiin hereillä ja maakuntaliiton koordinoimana haettiin avustusta ensimmäisten joukossa – ja hyvä niin, sillä avustushaku oli todella suosittu ja hakemuksia saapui enemmän kuin määrärahoja oli käytettävissä.

Ilmastosuunnittelutyö

Koska avustuksen hakijan tuli olla kunta, sovittiin, että Ruokolahti hakee avustusta kaikkien Etelä-Karjalan pienten kuntien puolesta. Myönteinen avustuspäätös tuli ja työ organisoitiin niin, että Ympäristöministeriön avustuksella Etelä-Karjalan liitto laatii ajalla 1.8.2023 – 30.6.2025 ilmastolain edellyttämät ilmastosuunnitelmat Ruokolahdelle, Rautjärvelle, Taipalsaarelle, Lemille, Luumäelle ja Parikkalaan. Suunnittelutyö toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kuntien kanssa ja ilmastosuunnitelmat pohjautuvat kunnista saatuihin tietoihin ja näkemyksiin. Savitaipale osallistuu ilmastosuunnittelutyöhön omalla panoksellaan.

Verkostoyhteistyö on tärkeää

Lokakuun alussa Etelä-Karjalan liitossa aloitti ilmastoasiantuntijan tehtävässä Mari Matikainen. Mari alkoi perehtyä tehtävään sekä tehdä monen tasoista verkostoyhteistyötä. Ilmastosuunnitelmatyö käynnistyi samoihin aikoihin monissa Suomen kunnissa. Onnistumisen kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamisen nähdään olevan tärkeää ja tätä varten tullaan järjestämään yhteisiä tapaamisia.  Yhteistyötä tehdään myös maakuntien välillä. Päijät-Häme toteuttaa ilmastosuunnittelua Etelä-Karjalan kanssa samantapaisesti, joten Päijät-Hämeen liiton kanssa aloitettiin säännöllinen yhteistyö jo avustuksen hakuvaiheessa. Kuntien ilmastotyön tukemiseen keskittyvää Itä-Suomen ilmastokonferenssia suunnitellaan neljän maakunnan kesken. Konferenssi järjestetään 15.2.2024. Myös maakunnan sisällä tehtävää ilmastoyhteistyötä alettiin tiivistää kutsumalla ilmastotoimijat säännöllisesti koolle aamukahvien merkeissä ja koostamalla Etelä-Karjalan ilmastotyötä esittelevät nettisivut Etelä-Karjalan liiton sivujen alle.

Tästä se lähtee!

Nyt kuntien ilmastosuunnittelutyö on käynnistynyt ja suuntaviivat tulevalle työlle asetettu. Loppuvuoden 2023 aikana kunnissa tullaan tekemään taustoitusta sekä järjestämään päästöskenaariotyöpajoja yhteistyössä CANEMURE-hankkeen kanssa. Työpajoissa käydään läpi nykytilannetta, asetetaan kunnille päästövähennystavoitteet sekä ryhdytään pohtimaan toimia niihin pääsemiseksi . Tästä se lähtee! 🙂

Lisätietoja:

Mari Matikainen

puh. 040 661 0743

[email protected]

* Petteri Orpon hallitusohjelmassa on todettu, että kunnille asetettu velvoite laatia ilmastosuunnitelmat perutaan lakimuutoksella (HE 2024). Hallitusohjelmakirjauksella ei ole vaikutuksia myönteisen avustuspäätöksen saavien hankkeiden osalta, ja ne voivat toteutua hankesuunnitelman mukaisesti.