Etelä-Karjalan liittoKannanotto: Karjalan ja Savon ratojen parantamista kiirehdittävä

Kannanotto: Karjalan ja Savon ratojen parantamista kiirehdittävä

Raakapuuta kuljettava juna kulkee lumisessa maisemassa.

Itä-Suomen neuvottelukunta edellyttää, että Karjalan ja Savon ratojen parantaminen käynnistyy välittömästi. Raideyhteydet ovat elintärkeitä itäisen Suomen elinkeinoelämälle ja henkilöliikenteelle sekä koko Suomen talouden kannalta keskeisille tavaravirroille. Rataverkko ei saa enää rapistua, vaan raideliikenteestä on tehtävä aidosti Suomen kilpailukykytekijä.

Nykyisessä Suomen julkisen talouden tilanteessa kustannustehokkainta on kunnostaa ja parantaa nykyiset Karjalan ja Savon radat. Peruskorjauksen yhteydessä on taloudellisesti viisasta toteuttaa myös muutokset, jotka nopeuttavat yhteyksiä. Erityisesti välityskykyä parantavia sekä kuljetus- ja matka-aikoja lyhentäviä ohituspaikkoja tarvitaan lisää.

Turvallisuuspoliittisen tilanteen muutos lisäsi entisestään tavaraliikennettä Karjalan ja Savon radoilla. Kuljetukset siirtyivät kulkemaan maan rajojen sisälle – erityisesti Karjalan ja Savon radoille sekä Kotka-Haminan satamaan. Vientikuljetusten ohella erityisesti Kaakkois-Suomessa sijaitsevan metsäteollisuuden keskittymän puuraaka-aineen kysynnän muutokset siirsivät kuljetusvirtoja Savon ja Karjalan radoille. Tämä merkittävä muutos kuormittaa suuresti erityisesti yksiraiteisia osuuksia, eikä välityskyky enää riitä.

Raideyhteydet ovat elintärkeitä Suomen teollisuudelle ja huoltovarmuudelle, erityisesti metsä-, kaivannais- ja kemianteollisuuden raaka-aine- ja tuotekuljetuksille, raakapuukuljetuksille sekä pitkämatkaiselle henkilöliikenteelle.

Raideyhteyksien kunnostaminen parantaa Itä-Suomen saavutettavuutta erityisesti tavara- mutta myös henkilöliikenteessä. Kun tavaraliikenteen kustannustehokkuus paranee, siirtyy liikenne valtateiltä raiteille. Samalla henkilöliikenteen matka-ajat lyhenevät ja täsmällisyys paranee.


Joensuussa 19.2.2024,
ITÄ-SUOMEN NEUVOTTELUKUNTA

Markus Hirvonen
maakuntajohtaja, Pohjois-Karjala
Itä-Suomen neuvottelukunnan puheenjohtajamaakunta 2024

Pentti Mäkinen
maakuntajohtaja, Etelä-Savo

Satu Sikanen
maakuntajohtaja, Etelä-Karjala

Riikka Pirkkalainen
maakuntajohtaja, Kainuu

Tytti Määttä,
maakuntajohtaja, Pohjois-Savo

Lisätiedot: Markus Hirvonen, p.050 357 7739, [email protected]

(Kuva: VRTranspoint raakapuukuljetukset pohjoinen, kuvaaja Juho Kuva)