Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavasta jätettiin viisi valitusta

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavasta jätettiin viisi valitusta

Toikansuon jäteveden puhdistamo.

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan, joka käsitteli Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon sijaintivaihtoehtoja. Kaavassa esitetyt sijaintivaihtoehdot olivat Hyväristönmäki ja Kukkuroinmäki. Toikansuon jätevedenpuhdistamo on osoitettu voimassa olevassa maakuntakaavassa (v. 2011).

Maakuntavaltuuston päätöksestä jätettiin viisi valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Valitukset kohdistuivat Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamomerkintään (et-1). Merkintä tarkoittaa yhdyskuntateknisen huollon aluetta, jolle voidaan sijoittaa jätevedenpuhdistamo.

Asian jatkokäsittely

Itä-Suomen hallinto-oikeus on pyytänyt Etelä-Karjalan maakuntahallitukselta lausunnon asiasta. Lausunnossa vastataan valittajien esittämiin vaatimuksiin ja niiden perusteluihin.

Maakuntahallitus käsittelee lausuntoasian kokouksessaan.

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava -sivusto

Lisätietoja:

Topi Suomalainen
aluesuunnittelupäällikkö
puh. +358 40 358 0975
[email protected]

Kuva ylhäällä: Lappeenrannan Energia Oy