Etelä-Karjalan liittoVainua, vaihtoehdota, verkostoidu ja vaikuta – ota maakunnallinen ennakointi hyppysiin!

Vainua, vaihtoehdota, verkostoidu ja vaikuta – ota maakunnallinen ennakointi hyppysiin!

Pieni koira tassu ilmassa.

Maakunnallinen ennakointi on määritelty maakunnallisten toimijoiden tekemäksi tulevaisuustyöksi, joka tuottaa lisäarvoa ensisijaisesti alueellista yhteistä ja organisaatiokohtaista päätöksentekoa varten. Maakunnallista ennakointityötä tekevät mm. maakuntaliitot ja ELY-keskukset, joiden ennakointivelvollisuus on lakisääteinen. Tämä ennakoinnin määritelmä on Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusta 2020:17 Kansallinen ennakointi Suomessa 2020.

Etelä-Karjalan liiton, LAB-ammattikorkeakoulun ja Saimaan ammattiopisto Sampon yhteinen Luotain-ennakointihanke jatkuu vielä helmikuun 2025 loppuun. Hanke on jaettu kolmeen työpakettiin, joista kolmas on juuri alkamassa. Ensimmäisessä työpaketissa kartoitettiin ja koottiin maakunnallisen ennakoinnin toimijaverkostoa ja kartoitettiin muun muassa muualla käytössä olevia ennakointimalleja. Toisessa työpaketissa on luotu pohja yhteiselle ennakointitoimintamallille. Kolmannessa työpaketissa testataan mallia ja tarkastellaan ennakointia palvelukokonaisuutena.

Ennakointi on luonnollista tulevaisuustyötä ja pohdintaa, jota organisaatiot tekevät erityisesti strategisen suunnittelun yhteydessä. Tieto on valtaa ja tulevaisuustieto todellista harvainvaltaa, sillä eihän kukaan meistä voi tarkkaan tietää, mitä tulevaisuus tuo vai tuoko se itsessään oikeastaan mitään. Eikö ole yksinkertaisesti niin, että me viemme tulevaisuuteen menneen ja nykyhetken valinnat ja päätökset, ja niistä se tulevaisuus muokkautuukin?

Tulevaisuuteen toki liittyy yllätyksellisyyttä ja tapahtumia, joihin osaamme tai emme osaa varautua. Varautuminen on inhimillinen piirre; jotta olisimme valmistautuneet erilaisten vaihtoehtojen varalle, haluaisimme tietää tulevaisuudesta mahdollisimman varmasti. Täydellistä varmuutta asioista on kuitenkin liki mahdoton saavuttaa, mutta voimme pohtia erilaisia tulevaisuusvaihtoehtoja ja mahdollisuuksiamme vaikuttaa tulevaan. Tulevaisuuteen vaikuttaminen on myös vallankäyttöä ja haastamista – millaisen tulevaisuuden itse haluaisit? Älä osta päätöksentekijöiltä huonoa tulevaisuutta!

Ennakointi ei ole pelkästään tiedonhankintaa tulevaisuudesta vaan siihen liittyy olennaisena elementtinä toiminta. Kun meillä on jokin näkemys tulevaisuudesta, esimerkiksi toivottu tai tavoiteltava tulevaisuuskuva Etelä-Karjalasta elinvoimaisena, viihtyisänä, sujuvan arjen maakuntana, meidän täytyy hahmottaa toimenpiteet, valinnat ja päätökset, joilla tavoiteltavan tulevaisuuskuvan on mahdollista toteutua. Luovuus ja ratkaisujen hakeminen ovat osa tulevaisuuskyvykkyyttä, jota voimme kehittää.

Emme Luotain-ennakointihankkeessa hae maailman parasta alueellisen ennakoinnin mallia vaan elinkelpoista ja jatkuvaa toimintaa, joka sopii täällä meille toimiville parhaiten. Tärkeiksi kypsyneitä asioita hankkeen tässä vaiheessa ovat ainakin tunnistettava eteläkarjalaisen ennakoinnin brändi ja visuaalisesti miellyttävä verkkosivu, josta voi löytää ennakointitietoa ja sisältöjä, ennakointiapua ja tapahtumia sekä tulevaisuustiedon alueellistaminen. Mikä meille täällä Etelä-Karjalassa erityisesti on tärkeää tulevaisuustietoa ja miksi?

Tiedot eivät saa jäädä työryhmiin vaan niitä pitää jatkojalostaa eteenpäin ja tuoda päätöksenteon tueksi. Alueelliseen ennakointiverkostoon kuuluu vuorovaikutus: ennakointitieto ei ole jotain, jonka voi vain kaataa päähänsä vaan tietoa pitää tulkita ja merkityksellistää myös eri näkökulmista. Ennakointitapahtumat kannattaa synkronoida muiden tapahtumien ja järjestäjien kanssa. Olemassa olevat ryhmät ja tapahtumat hyödynnetään paremmin, ”ujutetaan” ennakointia niihin, vältetään päällekkäisyyksiä ja etsitään synergiaa. Tehdään jotain uutta, esimerkiksi erillinen ennakointifoorumi, jos sille osoittautuu todellinen tarve. ​Hankkeen kuluessa on myös huomattu, että organisaatioiden – niin hankkeessa mukana olevien kuin muidenkin – sisäistä ennakointitoimintaa ja osaamista pitää kehittää, jotta verkosto ylipäätään voi toimia.

Luotain-hankkeesta voit lukea tarkemmin täältä ja Etelä-Karjalan ennakointiryhmästä täältä

Anni Laihanen
Aluekehitysasiantuntija, Etelä-Karjalan liiton projektipäällikkö Luotain-ennakointihankkeessa