Valikko Sulje

Uuden EU-rahoituskauden toteutus on alkanut

”Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027” -ohjelman toteuttaminen on käynnistynyt 1.11.2021. Valtioneuvosto hyväksyi 20.10.2021 EU:n alue- ja rakennepolitiikan kansallisen ohjelma-asiakirjan, jonka ensimmäisessä vaiheessa on mukana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoitus. Ohjelman hyväksyy Euroopan komissio.

Alkavalla ohjelmakaudella merkittävin muutos on se, että ohjelma tulee koostumaan kolmesta eri rahastosta. Oikeudenmukaisen siirtymän rahoituksella (JTF) toteutetaan alueellisia siirtymäsuunnitelmia, joilla tuetaan energiaturpeen vähentämisestä koituvia aluetaloudellisia vaikutuksia ja uusien työmahdollisuuksien kehittämistä. JTF on tulossa osaksi ohjelmaa myöhemmin toteutettavalla ohjelmamuutoksella vuoden 2022 aikana.

Etelä-Karjalan liitto toimii alkavalla kaudella rahoitusta välittävänä viranomaisena eli huolehtii rahoitusprosessista kokonaisuudessaan. Yhteistyötä tehdään jatkossakin myös Etelä-Suomen muiden liittojen kanssa, mutta hakemukset osoitetaan suoraan Etelä-Karjalaan. Päättyvällä kaudella Etelä-Karjala on ollut osana Uudenmaan liiton hallinnoimaa Etelä-Suomen koordinaatiota. Etelä-Karjalaan kohdentuvaa rahoitusta ohjelmasta myöntää myös nykyiseen tapaan Hämeen ELY-keskus (mm. yritystuet ja ESR-rahoitus).

Ohjelmassa painottuvat TKI-toiminnan vauhdittaminen sekä hiilineutraalin siirtymän edistäminen. EAKR-rahoituksesta 35 % tulee kohdentaa ilmastonmuutokseen liittyviin toimiin. Rahoituksen kohdentamista alueittain ohjaavat erityisesti älykkään erikoistumisen strategiat eli alueelliset innovaatiostrategiat. Etelä-Karjalan innovaatiotoiminnan painotukset sisältyvät parhaillaan viimeisteltävänä olevaan Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaan 2022–2025. Etelä-Karjalan liiton uuden kauden haku avautuu alustavasti tammikuun puolessa välissä. Haun painotuksista ja avoinna olevista ohjelmasisällöistä tiedotetaan lähempänä.

Uudenmaan liitto, Etelä-Karjalan liitto ja Hämeen ELY-keskus järjestävät yhteistyössä webinaarisarjan, jossa kerrotaan tarkemmin uuden kauden sisällöistä ja rahoituksesta. Voit tutustua sarjan aineistoihin ja ilmoittautua vielä tulossa oleviin tilaisuuksiin täällä.

Lisätietoja: Aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri, laura.peuhkuri@ekarjala.fi, 040 631 5970