Valikko Sulje

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 Etelä-Suomessa -webinaarisarja marras-joulukuussa 2021

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 toimeenpano käynnistyy marraskuussa Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) osalta.

Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Hämeen ELY-keskus järjestävät Teams-webinaarisarjan, jossa kerrotaan mm. uuden ohjelman sisällöistä, rahoituksen hakemisesta ja muutoksista hankkeiden toteuttamiseen.

Tervetuloa!

Ajankohdat, aiheet ja ilmoittautuminen

Ilmoittautumislomakkeet avautuvat uudelle välilehdelle.

1.11. klo 13–15: Ohjelmakauden 2021–2027 kick-off, Teams

Ohjelmakauden aloitustilaisuudessa esitellään yleisellä tasolla mm. Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman sisältöjä ja muutoksia hankkeiden toteuttamiseen. Järjestäjinä Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Hämeen ELY-keskus.

Ilmoittaudu Teams-rekisteröitymislomakkeella 31.10. mennessä.

10.11. klo 9–11: EAKR-ohjelmasisällöt 2021–2027, Teams

Webinaarissa kerrotaan Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) sisällöistä; aiheina mm. ohjelman EAKR-toimintalinjat ja -erityistavoitteet, kohderyhmät sekä valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet ja ekosysteemisopimukset. Järjestäjinä Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Hämeen ELY-keskus.

Ilmoittaudu Teams-rekisteröitymislomakkeella 9.11. mennessä.

17.11. klo 9–11: ESR+-ohjelmasisällöt 2021–2027, Teams

Webinaarissa kerrotaan Euroopan sosiaalirahasto plussan (ESR+) sisällöistä; aiheina mm. ohjelman ESR+-toimintalinjat ja -erityistavoitteet, kohderyhmät sekä valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet. Järjestäjänä Hämeen ELY-keskus.

lmoittaudu Webropol-lomakkeella 16.11. mennessä

24.11. klo 9–11: EAKR-rahoituksen hakeminen, Teams

Webinaarissa kerrotaan EAKR-rahoituksen hakemisesta ja hakuprosessista käytännössä.

Järjestäjinä Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Hämeen ELY-keskus.

Ilmoittaudu Teams-rekisteröitymislomakkeella 23.11. mennessä.

1.12. klo 9.00–11.00: ESR+-rahoituksen hakeminen, Teams

Webinaarissa kerrotaan ESR+-rahoituksen hakemisesta ja hakuprosessista käytännössä. Järjestäjänä Hämeen ELY-keskus.

Ilmoittaudu Webropol-lomakkeella 30.11. mennessä.

9.12. klo 9–11: Kustannusmallit 2021–2027, Teams

Webinaarissa esitellään rahoitettavien EAKR- ja ESR+-hankkeiden yksinkertaistettuja kustannusmalleja, erityisesti flat rate -mallien sekä lump sum- eli kertakorvausmallin käyttöä hankkeissa. Lisäksi käydään läpi eri palkkakustannusmallien (ns. tuntitaksa ja vakiosivukulu) soveltaminen hankkeissa. Järjestäjinä Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Hämeen ELY-keskus.

Ilmoittaudu Teams-rekisteröitymislomakkeella 8.12. mennessä.

16.12. klo 9–11: Rahoitusta ohjaavat strategiat, Teams

Webinaarissa tutustutaan EAKR- ja ESR+-rahoitusta ohjaaviin strategioihin, mm. maakuntien älykkääseen erikoistumiseen ja maakuntaohjelmiin sekä kansallisiin ilmasto- ja ympäristöstrategioihin. Järjestäjinä Etelä-Suomen maakuntien liitot ja Hämeen ELY-keskus.

Ilmoittaudu Webropol-lomakkeella 15.12. mennessä.

Webinaarien tiedot erikseen rakennerahastot.fi-sivujen Etelä-Suomen tapahtumakalenterissa.