Valikko Sulje

Kutilan kanavan suunnittelu etenee

Maakunnan rahoituksella tuetaan vesiliikenteen suunnittelua

Kutilan kanavan suunnittelu etenee, kun Etelä-Karjalan maakuntahallitus myönsi maakunnan kehittämisrahoitusta kanavan suunnitteluhankkeelle. Sadantuhannen euron hankkeessa palkataan Taipalsaaren kuntaan suunnitteluprojektin vetäjä, joka saa harteilleen kanavasuunnitelman eteenpäin viennin.

Projektin tavoitteena on Kutilan kanavan toteuttamiseen tarvittavien suunnitelmien laadinta ja hankkeen edistäminen. Suunnitelmia tarvitaan mm. vesilain mukaisen luvan hakemista varten. Samaan aikaan kanavasuunnitelmien kanssa tehdään maantien ja pumppaamojen suunnittelua. Hankkeen tuloksena saadaan valmiit suunnitteluasiakirjat, joiden perustalta varsinainen investointi voi toteutua.

Kutilan kanavaa on toivottu Pien-Saimaata ja Suur-Saimaata yhdistäväksi reitiksi pitkään. Hankkeen hakijat, Taipalsaari ja Lappeenranta arvioivat, että toteutuessaan kanava mahdollistaa uudenlaista yrittäjyyttä sekä edistää vesiliikennettä harjoittavien yritysten liiketoimintaa. Tutkimusten mukaan kanava ja hankkeeseen liittyvät pumppaamot parantaisivat Pien-Saimaan ja Maaveden vedenlaatua.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi (27.9.2021) hankkeen kustannusarvioksi 100.000 euroa. Samalla se myönsi hankkeen syntyviin kustannuksiin maakunnan omaehtoisen kehittämisen (MOKRA) rahoitusta 80 %, kuitenkin enintään 80.000 euroa. Projektin omakustannusrahoituksesta vastaavat Taipalsaari ja Lappeenranta. Molemmat sijoittavat kanavan suunnitteluun 10 000 euroa. Suunnitteluhanke alkaa tänä syksynä ja jatkuu koko ensi vuoden ajan.

Myös Ruokolahdelle MOKRA-rahoitusta

Maakunnan omaehtoista kehittämisrahoitusta (MOKRA) on tänä syksynä myönnetty myös pienempään Saimaan veneilyä tukevaan hankkeeseen. Ruokolahden kunnassa laaditaan esiselvitystä Ruokolahden ja Imatran rajalla sijaitsevan Patotien sulkuluukun ja sen kautta kulkevan veneväylän parantamisesta.

Hanke sai liitolta 20 000 euron rahoituksen. Kunnan omarahoitusosuus suunnitteluhankkeessa on 5000 euroa.

Jos hanke etenee suunnittelusta toteutukseen, jatkossa väylää voisi käyttää huomattavasti laajempi käyttäjäkunta. Parannettu väylä kohentaisi veneilymahdollisuuksia ja matkailuelinkeinon näkymiä Imatran itäpuolisella Saimaalla.

Lisätietoja:
Kutilan kananvan suunnitteluhanke, Taipalsaaren kunnanjohtaja Kari Kuuramaa, p: 040 141 7758 ja Lappeenrannan kehitysjohtaja Markku Heinonen, p: 040 581 1998

Ruokolahden kunnan esiselvitys, ”Ruokolahden veneväylän parantaminen”: kunnanjohtaja (va.) Matias Hilden, p. 044 44 91 201