Etelä-Karjalan liittoKorkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa jätevedenpuhdistamoja käsitelleestä vaihemaakuntakaavasta

Korkein hallinto-oikeus ei myöntänyt valituslupaa jätevedenpuhdistamoja käsitelleestä vaihemaakuntakaavasta

Toikansuon jäteveden puhdistamo.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on 31.5.2023 antamallaan päätöksellä hylännyt valituslupahakemukset koskien Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavaa, eikä KHO siten ota valituksia käsittelyyn. Kaavassa on osoitettu jätevedenpuhdistamon vaihtoehtoiset sijoituspaikat Hyväristönmäelle ja Kukkuroinmäelle.

KHO:n päätöksen perustelut

Korkein hallinto-oikeus perustelee päätöstä seuraavasti: ”Sen perusteella, mitä muutoksenhakijat ovat esittäneet ja mitä asiakirjoista muutoin ilmenee, asian saattamiseen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi ei ole valitusluvan myöntämisen perustetta.”

Asian käsittelyn taustat

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi vaihemaakuntakaavan kokouksessaan 13.12.2021 (§ 39). Maakuntavaltuuston päätöksestä jätettiin viisi valitusta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi 14.12.2022 antamallaan päätöksellä valitukset. Itä-Suomen hallinto-oikeuden päätöksestä haki valituslupaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen kaksi yksityistä tahoa.

Jatko

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen myötä 2. vaihemaakuntakaavan prosessi on saatu päätökseen ja kaava tulee lainvoimaiseksi sellaisenaan. Nyt lainvoiman saava 2. vaihemaakuntakaava ohjaa Lappeenrannan kaupungin kaavoitustyötä.

Linkki kaavahankkeen kotisivuille:
2. vaihemaakuntakaava – Etelä-Karjalan liitto (ekarjala.fi)

Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen, [email protected], p. +358 40 358 0975

(Kuva: Lappeenrannan Energia)