Etelä-Karjalan liittoKaakkois-Suomen kestävän liikkumisen suunnitelma on valmistunut

Kaakkois-Suomen kestävän liikkumisen suunnitelma on valmistunut

Tavarajuna lumisessa maisemassa.

Etelä-Karjalan liitto on laatinut yhdessä Kymenlaakson liiton kanssa Kaakkois-Suomen kestävän liikkumisen suunnitelman. Suunnitelman laatimisen mahdollisti Traficomilta saatu liikkumisen ohjauksen valtionavustus.

Suunnitelmassa tarkastellaan ympäristön ja ihmisten kannalta suotuisia kulkutapoja, jotka ovat samalla taloudellisia, sujuvia, turvallisia ja terveellisiä. Kestävä liikkuminen kattaa suunnitelmassa sekä henkilö- että tavaraliikenteen. Kestävä liikennejärjestelmä pyrkii tilanteeseen, jossa kestävyyden kolme ulottuvuutta – ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys – ovat tasapainossa. Tällainen liikkumisympäristö huomioi ihmiset ja kuljetukset erilaisine tarpeineen ja aiheuttaa mahdollisimman vähän haittavaikutuksia ilmastoon, talouteen ja elinympäristöön.

Suunnitelmaa hyödynnetään muun muassa meneillään olevassa Kaakkois-Suomen liikennestrategian päivitystyössä sekä piakkoin käynnistyvissä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liikennestrategioiden päivityksissä.

Laadittuun suunnitelmaan voi tutustua StoryMap-esityksessä linkistä StoryMap – Kaakkois-Suomen kestävän liikkumisen suunnitelma (avautuu uudelle välilehdelle).

Lisätietoja: liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen, Etelä-Karjalan liitto, [email protected], 040 681 7163