Valikko Sulje

Etelä-Karjalan liitossa on pian jaossa iso potti EU-rahoitusta ja kansallista rahoitusta

Ihmisiä istuu kuuntelemassa seminaaria Lappeenrannan Kehruuhuoneella.

Etelä-Karjalan liitto järjesti tiistaina 21.2. Kehruuhuoneella hankeapaja-tilaisuuden. Tapahtumaan houkuteltiin väkeä kysymyksillä ”onko tarvetta kehittää”, ”onko teillä hankeidea”, ”etsittekö kumppaneita yhteiseen kehittämiseen”. Näihin kysymyksiin vastasi myöntävästi lähes 50 alueen Etelä-Karjalan kehittäjä- ja rahoittajatahojen edustajaa, ja he saapuivat tilaisuuteen työskentelemään ja ideoimaan yhdessä. Tilaisuudessa työstettiin Etelä-Karjalan maakuntaohjelman ja siihen sisältyvän älykkään erikoistumisen valintojen viemistä käytäntöön. Tapahtuman ohjelman ja esitysaineistot löydät tältä sivulta.

Maakuntaohjelman toimeenpanolle on nyt hyvät mahdollisuudet hankerahoituksen näkökulmasta. Etelä-Karjalan liitto ja Hämeen ELY-keskus ovat kevään aikana avaamassa ensimmäisen JTF-hankehaun. JTF-rahoitus eli oikeudenmukaisen siirtymän rahoitus on EU-rahoitusta, jolla tuetaan aluetalouksien uusiutumista ja monipuolistamista tilanteessa, jossa siirrytään ilmastoneutraaliin talouteen ja luovutaan turvetuotannosta. Yksin Etelä-Karjalan liiton kautta on haettavissa JTF-rahoitusta yli 6 miljoonaa euroa.

Poikkeuksellisen paljon Etelä-Karjalan liitolla on käytössään myös Euroopan aluekehitysrahoitusta eli EAKR-rahoitusta. Itäisen Suomen haasteellinen tilanne on kansallisella tasolla huomioitu, ja siksi Etelä-Karjalan EAKR-rahoitusosuutta kasvatettiin. Ekosysteemisopimuksen mukaiseen kestävään kaupunkikehittämiseen on käytettävissä noin 800 000 euroa, jonka haku avataan jo helmikuun aikana. Syksyllä hakuun avataan laajemmin EAKR-rahoitusta, ja tuolloin alueen kehittämiseen kohdennetaan 3 miljoonaa euroa.

Näiden EU-rahoitusten lisäksi Etelä-Karjalan liitolla on käytössään kansallista kehittämisrahoitusta lähes 2 miljoonaa euroa. Tämä AKKE-rahoitus eli alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määräraha on haettavissa jatkuvasti. Sillä voidaan tukea esimerkiksi pienempiä selvitys-, pilotointi- tai toimintamallin kehittämishankkeita.

”Etelä-Karjalan liiton rahoittajilla on nyt mahdollisuus suhtautua uusiin kehittämis- ja hankeideoihin hyvinkin myönteisesti. Toki hankkeiden tulee täyttää kunkin rahoituksen valintaperusteet, mutta hyville, innovatiivisille ja uutta elinvoimaa maakuntaan luoville hankesuunnitelmille on nyt entistä helpompi näyttää vihreää valoa. Tämä siksi, että käytössämme on 10 miljoonaa euroa EU:n ja valtion rahoitusta ja vielä lähes 2 miljoonaa kansallista rahoitusta”, toteaa aluekehityspäällikkö Heli Gynther Etelä-Karjalan liitosta.

Lisätietoja: aluekehityspäällikkö Heli Gynther, heli.gynther@ekarjala.fi, 040 485 5109