Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta, on tullut voimaan 6.9.2023

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta, on tullut voimaan 6.9.2023

Toikansuon jäteveden puhdistamo.

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta, on tullut voimaan 6.9.2023. Vaihemaakuntakaavassa on osoitettu uuden jätevedenpuhdistamon vaihtoehtoiset sijoituspaikat Lappeenrannan Hyväristönmäelle ja Kukkuroinmäelle. Maakuntakaava on ohjeena Lappeenrannan kaupungin kaavoitustyölle.

Tausta

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2021 (§ 39) Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta.
Korkein hallinto-oikeus hylkäsi 31.5.2023 antamallaan päätöksellä (1605/2023) Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavaan liittyvät valituslupahakemukset, joten kaavan hyväksymispäätös sai lainvoiman.
Etelä-Karjalan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 19.6.2023 (§ 95) panna täytäntöön maakuntavaltuuston hyväksymispäätöksen. Vaihemaakuntakaavan voimaantulo-kuulutus on julkaistu Etelä-Saimaa -lehdessä ja kuntien ilmoitustauluilla 6.9.2023.

Jatko

Maakuntakaava on ohjeena Lappeenrannan kaupungin kaavoitustyölle. Lappeenrannan kaupunki tiedottaa myöhemmin asian etenemisestä kaupungin kaavoituksessa.

Lisätiedot

Lainvoimaisesta 2. vaihemaakuntakaavasta saa tietoa Etelä-Karjalan liiton/ vaihemaakuntakaavan kotisivuilta liitto.ekarjala.fi
Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen, p. 040 358 0975

Kuva: Toikansuon jätevedenpuhdistamo (Lappeenrannan Energia)