Valikko Sulje

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava, jätevedenpuhdistamo Lappeenranta kaavaehdotus nähtävillä 1.9.-1.10.2021

Kuvassa Rakkolanjoen uoma, missä vesi virtaa.

Kaavaehdotuksessa on esitetty kaksi vaihtoehtoista jätevedenpuhdistamon paikkaa Hyväristönmäki ja Kukkuroinmäki. Kaavassa ei ole osoitettu siirtoviemäreitä, eikä puhdistetun jäteveden purkupaikkoja, vaan ne selvitetään yksityiskohtaisemmalla kaavoituksella ja suunnitelmilla, kun päätös lopullisesta puhdistamon sijoituspaikasta on tehty. Kaavaselostuksessa on kuvattu sijoitusvaihtoehtoja ja toteuttamisen vaikutusten arviointi. Toikansuon jätevedenpuhdistamomerkintä on voimassaolevassa Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavassa.

Kaava-asiakirjat

Kaava-asiakirjat ovat nähtävillä Etelä-Karjalan liiton verkkosivuilla https://liitto.ekarjala.fi/maakuntasuunnittelu/aluesuunnittelu/2-vaihemaakuntakaava/   
Etelä-Karjalan liiton toimisto on avoinna vain ajanvarauksella koronatilanteen vuoksi. Mikäli verkkosivuillamme olevaa aineistoa ei pysty hyödyntämään, tulostettuja kaava-asiakirjoja on noudettavissa 1.9.-1.10.2021 Etelä-Karjalan liiton alaovelta (Kauppakatu 40 D, Lappeenranta) arkisin klo 8 – 16 välisenä aikana. Ulko-ovessa on tarkempi ohjeistus. Lisäksi kaavamateriaalit on toimitettu Etelä-Karjalan kuntien kunnanvirastoihin nähtäville. Lisätietoja kuntien nähtävilläolojärjestelyistä saa asianomaisista kunnanvirastoista. Yleisötilaisuutta ei kaavaehdotusvaiheessa järjestetä.

Mielipiteen esittäminen

Osallisilla on mahdollisuus jättää kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta nähtävilläoloaikana. Muistutukset tulee toimittaa Etelä-Karjalan maakuntahallitukselle osoitettuna 1.10.2021 klo 15.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen [email protected] tai kirjeenä osoitteella Etelä-Karjalan liitto, maakuntahallitus, Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta.

Lisätietoja:

Topi Suomalainen, aluesuunnittelupäällikkö
p. 040 358 0975, [email protected]

Maria Peuhkuri, suunnittelija
p. 040 161 9163, [email protected]