Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallituksen kokous 22.4.2024

Maakuntahallituksen kokous 22.4.2024

Maakuntahallituksen kokous järjestettiin maanantaina 22.4.2024 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa.

Kokouksen pöytäkirjan löydät Etelä-Karjalan liiton asianhallintajärjestelmästä.

Kokouksen keskeisimmät päätökset (päivitetty kokouksen jälkeen):


65 Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040: Tilannekatsaus (Merkittiin tiedoksi)
66 Maakuntajohtajan ajankohtaiskatsaus (Merkittiin tiedoksi)
67 Rahoituspäätös AKKE-hakemuksesta Elinvoiman Kehittäminen Asiakasvirtojen Analysoinnilla EKAA (Diaari AKKE2024_004) (Päätettiin ehdotuksen mukaisesti hylätä)
68 Rahoituspäätös valtion avustuksen hakemuksesta ”Suur-Saimaan portti, teknisen suunnittelun toteuttaminen 2023-2024” (Diaari AKKE2023_010 (Päätettiin hyväksyä muutettuna siten, että hankkeen maksatuksen viimeinen erä tulee hakea 30.4.2025 mennessä.)
69 Arviointikertomus 2023 (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti käsiteltäväksi maakuntavaltuuston kokouksessa).
70 Etelä-Karjalan liiton vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti käsiteltäväksi maakuntavaltuuston kokouksessa)
71 Maakuntahallitukselle siirretty valtuustoaloite kansallispuistoselvityksen laatimisesta Etelä-Karjalaan (Merkittiin tiedoksi)
72 Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2024 (Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti)
73 Viranhaltijapäätökset 19.3.-15.4.2024 (Merkittiin tiedoksi)
74 Tiedoksi asiat (Merkittiin tiedoksi)
75 Muut asiat (Merkittiin tiedoksi)
76 Seuraava kokous (Seuraava kokous pidetään 20.5.2024 klo 9.30 Etelä-Karjalan liiton kokoustila Koivikossa)