Valikko Sulje

Etelä-Karjalaan laaditaan selviytymissuunnitelma

Etelä-Karjalan liitto käynnistää maakunnallisen selviytymissuunnitelman valmistelun koronakriisistä selviämiseksi. Suomen Yrittäjät ovat valtakunnallisessa aluekehitysohjelmassaan esittäneet tarpeen maakuntakohtaisten selviytymissuunnitelmien valmistelulle. 18.5. kokoontunut maakuntahallitus päätti vastata yrittäjien haasteeseen.

Etelä-Karjalan selviytymisuunnitelma nivotaan osaksi maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelman (TOPSU) valmistelua kuluvan kevään ja kesän aikana.
Suunnitelma laaditaan vuosille 2020 – 2021, ja asiakirja hyväksytään elokuun lopussa kokoontuvassa maakunnan yhteistyöryhmässä.

Suomen Yrittäjien esille tuoma tarve on tunnistettu myös Etelä-Karjalassa. Selviytymissuunnitelman tekemisestä yhteistyöllä on alustavasti keskusteltu eri tahoilla. Tarkoituksena on, että maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma/selviytymissuunnitelma valmistellaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan kehittämistoimijoiden kanssa. Valmistelussa hyödynnetään jo olemassa olevia foorumeja ja yhteistyömuotoja.

Selviytymissuunnitelmassa tullaan kuvaamaan mm. yhteinen tilannekuva alueen yritysten, työpaikkojen ja aluetalouden tilasta koronakriisin jälkeen, sekä toisaalta alueen vahvuudet ja erityisosaaminen, joiden avulla Etelä-Karjala voi ponnistaa jaloilleen kriisistä.

Selviytymissuunnitelman kartotetaan ainakin seuraavat asiat:

  • yritysten toipumista, kasvua ja uutta liiketoimintaa tukevat elinkeino- ja innovaatiopolitiikan yhteistyömuodot, rakenteet ja vastuut
  • yrityspalvelut
  • innovaatioekosysteemit ja yritysten oppilaitosyhteistyö
  • koulutus- ja ohjauspalvelut (työvoiman kysyntä- ja tarjontatilanne huomioiden)
  • julkiset hankinnat ja investoinnit elvyttäjinä (kuntatalouden tilanne huomioiden)
  • edunvalvonnan kärjet
  • koronakriisin sosiaaliset vaikutukset ja tilanteeseen vastaaminen
  • alueen veto- ja pitovoima ja toimet niiden lisäämiseksi
  • EU-rahoituksen kohdentamisen painopisteet (rakennerahastot,maaseutuohjelma)

Maakuntaohjelma on lakiin kirjattu viitekehys maakunnan kehittämiselle. Seuraava maakuntaohjelma tullaan valmistelemaan vuosille 2022 – 2025. Sen käynnistämisestä maakuntahallitus päättää myöhemmin vuoden 2020 aikana.

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma (TOPSU) on laadittu kahden vuoden välein. TOPSU kuitenkin poistuu lakisääteisenä asiakirjana uudesta aluekehityslainsäädännöstä v. 2021 alusta. Kuluvana vuonna toimeenpanosuunnitelmaa ei ollut alunperin tarkoitus valmistella. Koronakriisin myötä alueen tilannekuva on kuitenkin muuttunut huomattavasti, minkä vuoksi uudelleenarviointi on paikallaan.

Lisätietoja: aluekehitysjohtaja Satu Sikanen, [email protected], 0400 661 318