Valikko Sulje

Maakuntaohjelma 2018–2021

Ekarjala on etevä edelläkävijä ‒ Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018−2021

Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto hyväksyi Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2018−2021  joulukuun 18. päivänä 2017 pitämässään kokouksessa. Ohjelmaa toteutetaan seuraavan neljän vuoden ajan ja sen toteutumista seurataan ohjelmassa määriteltyjen indikaattorien avulla. Keskeisimmän tavoitteet liittyvät maakunnan väestönkehitykseen ja työllisyyteen.

Maakunnan yleistä kehitystä kuvaavat mittarit on koottu taulukkoon, jota päivitetään ajantasaisesti.
Maakuntaohjelman seurantaindikaattorit (päivitetty 27.11.2019)

Tarkempaa tietoa Etelä-Karjalan väestöstä, työllisyydestä, matkailusta ja muista alueen tilaa ja kehitystä kuvaavista muuttujista löydät Tietopankki-sivuilta.

Etelä-Karjala tähtää tulevaan visionaan Ekarjala on etevä edelläkävijäVuonna 2030 eKarjala hyödyntää osaavasti teknologiaa. Asukkaat ovat onnellisia, ihmisillä on työtä ja väestönkehitys on tasapainossa. Tavoitteet ovat kunnianhimoisia, mutta mahdollisia.

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2018−2021 sisältää yllä olevan, vuoteen 2030 ulottuvan vision sekä seuraavien neljän vuoden aluekehittämisen painopisteet. Ne on rakennettu maakunnan vahvuuksien ja mahdollisuuksien pohjalta ja kiteytetty neljäksi kehittämisen kärjeksi:

  • Välitön ja välittävä eKarjala
  • Yritteliäs eKarjala
  • Kestävä ja vastuullinen eKarjala
  • Kansainvälinen eKarjala

Kullakin kärjellä on oma, tavoitteita täsmentävä visio. Ne ovat #yhdessä, #tuloksentekijät, #uusinajattelijat ja #kauppapaikalla.

Maakuntaohjelman ympäristöselostus

Lisätietoja antaa aluekehityspäällikkö Laura Peuhkuri, puh. 040 631 5970, [email protected]