Etelä-Karjalan liittoEnsimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Etelä-Karjalassa -inventointityö on valmistunut

Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet Etelä-Karjalassa -inventointityö on valmistunut

Vanhaa maalinnoitetta.

Arkeologiopiskelija Maria Kaasisen toteuttamassa projektissa on inventoitu arkeologisesti Etelä-Karjalan ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet koko maakunnan alueella. Kohteiden kartoitus edistää kulttuuriperinnön huomioivaa aluesuunnittelua sekä muinaisjäännösten suojelua maakunnassa. Selvitystä hyödynnetään muun muassa Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n valmistelussa.

Inventointi alkoi keväällä 2022, ja inventointiraportti valmistui marraskuussa 2022. Kohteista mahdollisimman moni pyrittiin tarkastamaan maastossa. Pääosa tarkastamattomista kohteista sijaitsee taajama-alueella asutuksen yhteydessä, saarissa sekä toisen maailmansodan rakenteiden seassa. Kohteita havaittiin tässä inventoinnissa Lappeenrannan, Lemin, Luumäen, Taipalsaaren, Imatran, Savitaipaleen sekä Ruokolahden kunnista yhteensä 176 kappaletta. Kohteista 18 oli ennestään tuntemattomia, ja 26 kohteella ei ollut muinaisjäännösrekisterissä merkintää. 161 kohdetta tarkastettiin maastossa. Etelä-Karjalan museo tallentaa inventoidut kohteet Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin.

Inventointiraportti on ladattavissa Maakuntakaava 2040:n tausta-aineistot -sivulta (https://liitto.ekarjala.fi/maakuntasuunnittelu/aluesuunnittelu/maakuntakaava-2040/tausta-aineistot/)

Lisätiedot: Laura Blomqvist, ympäristöasiantuntija
[email protected]
p. +358 40 139 0173
Etelä-Karjalan liitto


Kuva ylhäällä: Luumäki, Kattilavuori. Taisteluhautaa, jossa kallion päälle on kylmämuurattu kivillä seinämiä (Maria Kaasinen 2022).