Etelä-Karjalan liittoAasialaisryhmä perehtyy eteläkarjalaiseen elämään koko syksyn ajan

Aasialaisryhmä perehtyy eteläkarjalaiseen elämään koko syksyn ajan

aasialaisten ryhmä Kukkuroinmäessä keltaisissa liiveissä.

Aasialaisten ryhmä vieraili elokuun lopussa Etelä-Karjalan Jätehuollon asemalla Kukkuroinmäessä. Kuvassa vasemmalta oikealle: Yukako Saito, Ho Kin, Koji Sakurai (edessä), Katsumasa Oono (takana), Bonix Chung Yuen Wun, Michael Chee Man Tang, Mika Suomalainen, Yoko Miyazaki ja Mari Ilvonen.

Elokuussa olet saattanut bongata aasialaisten ryhmän kaupungilla Lappeenrannassa tai tutustumassa Etelä-Karjalan erinäisiin vierailukohteisiin. He ovat todennäköisesti olleet japanilaisia ja hongkongilaisia vihreiden alojen asiantuntijoita, jotka osallistuvat syksyn aikana pyörivään Etelä-Karjalan liiton järjestämään ”3 Months by Lake Saimaa” -ohjelmaan. Vierailunsa aikana ryhmäläiset tutustuvat laaja-alaisesti eteläkarjalalaiseen osaamiseen ja elämänmenoon. Ohjelman tavoitteena on luoda uutta liiketoimintaa ja projekteja vihreiden teknologioiden saralla Itä-Aasian ja Etelä-Karjalan välillä sekä edesauttaa aasialaisverkostojen kehittymistä Etelä-Karjalan elinkeinoelämän tueksi. Tarkoitus on myös kehittää tietotaitoa, jota tarvitaan ulkomaisten osaajien kotouttamisprosesseissa.

.Aasialaisryhmä rantalaiturilla ilta-auringon kajossa.

Euroopan aluekehitysrahaston tukema ”3 Months by Lake Saimaa” –ohjelma lanseerattiin Hongkongissa ja Japanissa viime joulu-helmikuun aikana. Ohjelma pääsi esiin monissa aasialaisissa medioissa kuin myös täällä Suomessa. Laajan näkyvyyden ansiosta saimme ohjelmaan yli sata hakemusta. Jatkohaastattelujen kautta osallistujiksi valikoitui kymmenen hengen ryhmä. Näistä seitsemän saapui omakustanteisesti Etelä-Karjalaan heinä-elokuun aikana ja muutama osallistuu ohjelmaan soveltuvin osin etäyhteydellä työ- ja muista syistä johtuen.

Monipuolisen vierailuohjelman aikana osallistujat ovat päässeet tutustumaan suomalaiseen koulujärjestelmään, koulutukseen ja Etelä-Karjalassa tehtävään tutkimukseen mm. LUT ja LAB vierailujen kautta. Perheellisten osallistujien lapset ovat lisäksi osallistuneet paikalliseen päivähoitoon sekä perus- ja lukiokoulutukseen, mikä on tarjonnut omakohtaisiakin kokemuksia suomalaisesta opetuksesta ja sen sisällöistä.

Vihreiden teknologioiden tutkimuksen lisäksi heille esitellään alan osaamista myös Etelä-Karjalassa toimivien yritysten ja Greenreality Networkin kautta. Syyskuun alkuun mennessä ryhmä on vieraillut tai tavannut noin 15 yrityksen kanssa ja syys-lokakuussa tapaamisia järjestetään vielä lisää.

Etelä-Karjalan liitto on edelleen yhteydessä maakunnan yrityksiin, jotka saattaisivat ovat kiinnostuneita esittelemään toimintaansa ryhmän jäsenille. Liitto ottaa myös mielellään vastaan yritysten yhteydenottoja, mikäli kiinnostusta aasialaisosaamiseen ja -kontakteihin viriää vielä syksyn aikana.

Muita teemoja ohjelmassa on  ekologinen maatalous ja matkailu, energiatehokkuus ja tietysti myös paikallisnähtävyydet sekä yleinen elämänmeno Etelä-Karjalassa. Viimeksi mainittua varten Etelä-Karjalan liitto on järjestänyt ystäväperhetoimintaa aasialaisten ja paikallisten perheiden ja yksittäisten henkilöiden välille. Ryhmä on myös käynyt kaikissa Etelä-Karjalan kunnissa, joissa heille esitellään teemaan liittyviä käyntikohteita ja erikoisuuksia, kuten Lemin särä, Hiitolanjoki Rautjärvellä ja Patsaspuisto Parikkalassa. Saunassakin on rentouduttu jo pariinkin otteeseen.

.aasialaiset tapasivat isäntänsä tutustumisillassa. Yhteiskuva tilaisuudesta.

Lyhyet esittelyt ohjelmaan osallistuvista osaajista:

Katsumasa Oono on japanilainen metsätutkija, joka toimii konsulttina Asia Air Survey yhtiössä sekä vierailevana professorina Kagoshiman yliopistossa. Asia Air Survey kehittää metsävarojen ja ilmanlaadun monitorointiohjelmaa ja Oono on myös kiinnostunut metsänomistukseen liittyvistä rahastoista ja organisaatioista.

Yukako Saito asuu perheineen Pohjois-Italiassa, jossa hänellä on Genuine Education Network (GEN) niminen japanilainen perheyritys. Saitoa kiinnostaa varsinkin sosiaaliset innovaatiot, kestävä yhteiskunta, ekologinen maatalous ja ruuantuotanto, mutta myös kierrätysmateriaalit ja suomalainen koulutus.

Koji Sakurailla on oma ICT-alan yritys Tokyo Telecommunication Machine Business Corp. ja hän on myös asunut aiemmin asunut Suomessa, jolloin oli Ericssonin palveluksessa. Japanilainen Sakurai etsii liiketoimintamahdollisuuksia varsinkin ICT- ja energia-alojen rajapinnassa toimivien suomalaisyritysten kanssa.

Yoko Miyazaki on työssä MRA Foundationissa ja osa-aikaisena myös Suomessa toimivassa JpEdu Oy:ssa, Aiemmin Miyazaki on työskennellyt EU:n Japanin-delegaatiossa ja Japanin demokraattisen puolueen kansainvälisellä osastolla. Miyazaki on erityisen kiinnostunut koulutukseen liittyvistä teemoista sekä maatalouden kestävistä teknologioista ja viljelytavoista, jätteenkäsittelystä ja kompostoinnista sekä ruokahävikin minimoinnista. 

Hongkongilainen Chung Yuen Wun (Bonix) opiskeli arkkitehtuuria Hollannissa ja toimii tällä hetkellä apulaisjohtajana News-D arkkitehtiyhtiössä. Chung on kiinnostunut kiertotaloudesta, vedenkäytöstä/-puhdistuksesta sekä energiatehokkuusteemoista. Myös kaupunki- ja maisemasuunnittelu, kestävät rakennusmateriaalit sekä vihreä kaupunki -konsepti kiinnostavat, kuten myös musiikki ja erilaiset kulttuuritapahtumat.

Ho Kin on väitellyt kemian alan tohtoriksi Hongkongin yliopistosta ja toimii tällä hetkellä vanhempana konsulttina, erikoistumisalueena (ruoka)jätteen kierrätys, josta saadaan käyttökelpoista kaasua ja energiaa. Ho on kiinnostunut löytämään alansa töitä Suomesta tai asiakkuuksia kehittämilleen patenteille.

Chie Moriya on perustanut puolisonsa kanssa Crayon -nimisen teknologiayrityksen, joka on kehittänyt mm. japanilaisnaisille suunnatun Fiika-sovelluksen. Tämän lisäksi Moriya omistaa Izu House -ekomatkailukohteen lähellä Tokiota. Moriya on kiinnostunut ekologisen matkailun kehittämismalleista ja -teknologioista sekä näihin liittyvän big datan hyödyntämisestä mobiili-sovelluksissa ja muissa digitaalisissa ratkaisuissa. Moriya haluaa myös tutustua kierrätyksen järjestämiseen ja on halukas tapaamaan suomalaisyrityksiä, jotka näkevät mahdollisuuksia Japanin markkinoilla ja olisivat kiinnostuneita yhteisprojekteista.

Steven Tse toimii sustainability manager ja head of sustainability technical consultancy titteleillä SGS:n Hongkongin yhtiössä. Tse on kiinnostunut Hiilineutraali Suomi 2035 -hankkeesta ja uskoo, että hänellä olisi annettavaa tämän tavoitteiden saavuttamisessa, koska Suomesta puuttuu rahoitusta koskien hiilineutraaleja hankkeita, startupeja ja innovaatioita. Tse tekee yrityksille kestävyys-kartoituksia ja etsii näille sopivia yhteistyökumppaneita ja rahoittajia. Hän on erityisen kiinnostunut rakennusten energiatehokkuutta parantavista teknologioista ja muista kestävistä rakennusteknologioista/-materiaaleista sekä IoT ja pilvi-infrastuktuuri teknologioista. Tse osallistuu ohjelmaan etäyhteyksien kautta.

Sachio Nishioka toimii senior managerina Deloitte Tohmatsulla Tokiossa. Ennen Deloitelle siirtymistään Nishioka teki pitkän uran pankki- ja rahoitusalalla ja on keskittynyt varsinkin kasvu-, -kansainvälistymis-, innovaatio- ja kestävyysstrategioihin, digitalisaatioon sekä kansainvälisiin fuusioihin ja yritysostoihin. Deloitella Nishioka on tehnyt projekteja pääasiassa yritysten kestävyysstrategioiden kehittämiseksi ja jalkauttamiseksi. Asiakaskunta koostuu pitkälti suurista kansainvälisistä investointi- ja trading -yhtiöistä, joille Nishioka mm. kartoittaa mielenkiintoisia greentech-alan startupeja ja teknologioita investointikohteiksi. Hän on erityisen kiinnostunut biopolttoaine- ja -energiateknologioista sekä fintechin käytöstä vihreiden teknologioiden yhteydessä. Myös Nishioka osallistuu ohjelmaan etänä.