Valikko Sulje

Yritysten kehittämishankkeisiin haettavissa REACT-EU-rahoitusta 31.8.2021 saakka

EU-lippu.

Rahoitushaku, joka avautui 26.2.2021 pk-yrityksille covid-19 pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamiseksi sekä uuden kasvun luomiseksi jatkuu 31.8.2021 saakka. Lisäksi Kasvun kiihdytysohjelman kautta voi hakea rahoitusta kansainvälistymishankkeisiin.

Yrityksen kehittämisavustuksia (REACT-EU) voi hakea 31.8.2021 saakka. Pk-yritysten odotetaan kehittävän TKI-toiminnan kautta kilpailukykyisiä tuotteita, palveluja ja ratkaisuja kasvaville markkinoille. Kaikessa kehitystyössä tulee huomioida tuotteiden koko elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset.

Rahoitushaun kohderyhmänä on kasvuhaluiset ja -kykyiset pk-yritykset. Erityisenä painopisteenä ovat teollisuuden alan pk-yritykset ja niihin liittyvät palvelut, merkittävältä osaltaan kansainväliseen kysyntään suuntaavat matkailualan ja palvelualan pk-yritykset sekä hyvinvointi-, sosiaali- ja terveysalan palveluita ja toimintamalleja radikaalisti uudistavat pk-yritykset.

Lisäksi toistaiseksi haettavana on rahoitusta yrityksen kansainvälistymisvalmiuksien kehittämiseen Kasvun kiihdyttämisohjelman kautta. Hankkeet voivat olla enintään 100 000 euron kansainvälistymishankkeita.
Tukikelpoisiin kustannuksiin voidaan lukea esimerkiksi uuden kansainvälistymisosaajan palkkauskustannuksia, messuosallistumisen kuluja, kansainvälistymiseen liittyvien matkojen kustannuksia sekä pienimuotoisia tuotekehityskuluja.

Lisätietoa Yrityksen kehittämisavustuksesta ELY-keskuksen sivuilla.

Lisätietoa Kasvun kiihdyttämisohjelmasta ELY-keskuksen sivuilla.

.EU-lippu

.