Valikko Sulje

Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman hankehaku on nyt käynnissä

Piirroskuva kättelystä.

Toukokuun 12. päivä oli merkityksellinen monessakin mielessä. Yksi päivän isoista uutisista oli, että EU:n Suomen alue- ja rakennepolitiikan ohjelma 2021–2027 hyväksyttiin Suomen ja EU:n välisellä kumppanuussopimuksella. Ohjelman toimeenpano käynnistyi virallisesti jo viime vuoden puolella, mutta Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) hankkeiden hakumahdollisuutta ei aiemmin ole ollut käytössä. Toinen merkkiuutinen siis oli, että EURA 2021 -järjestelmässä saatiin vihdoin avattua hankkeiden hakeminen.

Etelä-Karjalan liittokin avasi nyt ensimmäiset hankehaut EAKR-hankkeille. Haettavissa on tukea Lappeenrannan ja Imatran ekosysteemisopimuksen toteuttamiseen. Näiden hankkeiden haku päättyy jo 2.6.2022, ja haettavissa oleva tuki on yhteensä 620 000 euroa.

Toinen Etelä-Karjalan liiton avaama EAKR-haku koskee yleisemmin Etelä-Karjalan maakuntaohjelman sekä innovaatiostrategian toteuttamista EAKR-rahoituksella. Tämä haku jatkuu 12.8.2022 saakka, ja haettavissa on tukea yhteensä 2 781 000 euroa.

Tarkemmat tiedot näistä hauista, toimintalinjoista ja erityistavoitteista on nähtävissä Etelä-Karjalan liiton hakuilmoituksista, jotka niin nyt kuin jatkossakin julkaistaan osoitteessa www.rakennerahastot.fi. Huomionarvoista maakunnan toimijoille on myös se, että samalla sivulla on julkaistu Hämeen ELY-keskuksen ESR+-hakuilmoitus Etelä-Suomen alueelle. EAKR-rahoituksen lisäksi alueen kehittämiseen on siis mahdollista hakea myös ESR+-rahoitusta 17.8.2022 mennessä.

Maakunnan aluekehittäjien kannattaa viimeistään nyt perehtyä ohjelma-asiakirjaan, tutustua hakuilmoituksiin ja muuhun rakennerahastot.fi-sivujen tarjoamaan tietoon sekä EURA 2021 -järjestelmään.

– Vaikka alue on menettänyt paljon kehittämisrahoitusta, nämä rahoitusmuodot kuitenkin toteutuvat ja tarjoavat lisäresursseja maakunnan kehittämistarpeisiin näin haastaviin olosuhteisiin, elinvoimajohtaja Jami Holtari toteaa.

Lisätietoja: aluekehitysasiantuntija Heli Gynther, Etelä-Karjalan liitto, heli.gynther@ekarjala.fi, 040 485 5109