Valikko Sulje

Tule mukaan suunnittelemaan kestävää liikkumista Kaakkois-Suomen alueella

Juna Imatran Mansikkakosken sillalla.

Etelä-Karjalan liitto ja Kymenlaakson liitto ovat käynnistäneet Kaakkois-Suomen kestävän liikkumisen suunnitelman laatimisen. Suunnitelma kattaa kaikki kestävän kehityksen osa-alueet: ekologisen, taloudellisen ja sosiaalisen. Suunnitelmassa käsitellään sekä henkilö- että tavaraliikennettä.

Työn sidosryhmäosuus käynnistyi 27.4. pidetyllä tapaamisella, johon osallistui muun muassa kaupunkien, kuntien, Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja alueen suurimpien yleisötapahtumien edustajia. Osallistujat esittivät näkemyksiään hyvästä sidosryhmätyöskentelystä; he korostivat muun muassa erilaisten näkökulmien huomioimista ja kannustavaa ilmapiiriä ajatusten vaihtamiselle. Sidosryhmät painottivat, että suunnitelma tulee viedä käytäntöön, eikä se saa jäädä turhaksi pöytälaatikkoraportiksi: Kestävä liikkuminen on tärkeä asia, jota on syytä edistää.

Kestävän liikkumisen suunnitelman laadinnassa iso paino on osallistavalla sidosryhmätyöskentelyllä. Kuluvan vuoden aikana pidetään viisi työpajaa, joista neljä järjestetään etätyöpajoina. Työpajoja edeltävät sähköiset kyselyt. Ne luovat pohjan työpajatyöskentelylle, ja niillä varmistetaan myös sellaisten sidosryhmien näkemysten huomioiminen, jotka eivät pysty osallistumaan työpajoihin.

Haastavaksi kestävän liikkumisen suunnitelman valmistelun tekee Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyksen takia radikaalisti muuttunut geopoliittinen tilanne. Suomessa tilanteen vaikutukset ovat kohdistuneet erityisen negatiivisesti Kaakkois-Suomeen: Esimerkiksi rajan ylittävä tavaraliikenne on vähentynyt merkittävästi, ja matkailuelinkeinolla tulee olemaan suuria haasteita. Muuttuneen tilanteen takia maakuntien liitot ja ELY-keskus käynnistävät myös liikennestrategioiden päivittämisen.

Kestävän liikkumisen suunnitelma etenee tiiviillä aikataululla ja valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Seuraava sidosryhmätilaisuus on tavaraliikenteen visiotyöpaja, joka pidetään 20.6.2022 klo 12–14 Teamsin kautta. Kaakkois-Suomi on vahvaa logistiikan aluetta, joten työpaja on suunnitelman kannalta erittäin merkittävä. Jos et vielä ole mukana sidosryhmäyhteistyössä, voit laittaa viestin ja ilmoittautua mukaan: projektipäällikkö Petteri Nisula, Sweco, etunimi.sukunimi@sweco.fi.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson liittojen yhteyshenkilöt:
liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen, Etelä-Karjalan liitto, etunimi.sukunimi@ekarjala.fi
maakuntasuunnittelija Ville Räty, Kymenlaakson liitto, etunimi.sukunimi@kymenlaakso.fi