Valikko Sulje

Tehtävämuutoksia Etelä-Karjalan liitossa

Etelä-Karjalan liiton hallinto- ja kehittämisjohtajaksi on palannut vuorotteluvapaalta 18.12.2021 Olli Seppänen. Hallinto- ja kehittämisjohtaja vastaa muun muassa liiton talousarvion ja tilinpäätöksen laadinnasta, toimii henkilöstöjohtajana ja työsuojelupäällikkönä sekä maakuntahallituksen ja -valtuuston sihteerinä.

Seppäsen sijaisena toiminut Susanna Kaskinen jatkaa Etelä-Karjalan liitossa hallintoasiantuntijana. Tehtävä on vakituinen ja osa-aikainen (80 %). Kaskinen vastaa Etelä-Karjalan liitossa EU:n alue- ja rakennepolitiikan kokonaisuuteen kuuluvan hallinto- ja valvontajärjestelmän ylläpitämisestä ja kehittämisestä sekä koordinoi välittävän toimielimen tehtäviin liittyviä hallinnollisia prosesseja. Lisäksi hän toimii asiantuntijana liiton muissa hallintotehtävissä.

Lisätietoja: maakuntajohtaja Satu Sikanen, satu.sikanen@ekarjala.fi, 0400 661 318