Etelä-Karjalan liittoPuhaltavatko hiili-imurit 2040 luvulla Etelä-Karjalan kasvu-uralle vai pakeneeko yliopisto maakunnasta?

Puhaltavatko hiili-imurit 2040 luvulla Etelä-Karjalan kasvu-uralle vai pakeneeko yliopisto maakunnasta?

Kuvassa visiotyöpajan osallistujia ja lavalla MDI:n konsultti.

Tulevaisuusskenaarioiden mahdollisuuksia ja uhkakuvia piirrettiin näkyviin visiotyöpajassa

Millainen tulevaisuus Etelä-Karjalaa odottaa? Kysymys on ollut vakavan pohdinnan kohteena samaan aikaan, kun koronakriisi on sumentanut tulevaisuuden ennakointia.

Onko Etelä-Karjalan kohtalona kurimus, käperrys, edistys vaiko ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma karsta? Luonnehdinnat tulevaisuudesta ovat Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelu 2040:ssä skenaarioluonnoksien nimiä. Koko prosessi on kytketty osaksi aluekehityksen maakuntaohjelmatyötä. Samalla tulevaisuustyö on ajankohtaan sidottu prosessi, missä on yritetty nähdä koronasumun läpi tulevaan.

Kuva skenaarioluonnoksista dialla:KURIMUSVäestönkehitys heikkenee ja alueiden erot kasvavat koko Suomessa. Maakunnan koulutusrakenne on vanhentunut ja miesvaltainen. Eteläkarjalaiset yritykset eivät enää pärjää kv. kilpailussa. KÄPERRYS Kansainvälisen yhteistyön rapautuminen ja yhteiskuntien polarisaatio heikentää globalisaatiota ja keskittyvää kaupungistumista. Paikallisyhteisöjen houkuttelevuus korostuu, ja monet muuttavat takaisin kotiseuduilleen. EDISTYSEtelä-Karjala nousee teknologisten innovaatioiden edelläkävijäksi kiertotalouden ja cleantechin alalla. Etenkin Lappeenranta ja Imatra menestyvät ja saavat selkeää muuttovoittoa. KARSTAIlmastonmuutosta ei kyetä pysäyttämään, ja globaali yhteisö rakoilee. Maailmantalous on jatkuvassa kriisissä, ja kansainvaellukset määrittävät politiikkaa kv. tasolla. Etelä-Karjala on syrjässä maailman myllerryksistä, mutta Venäjän tilanne pelottaa.

Osana tulevaisuustarkastelua aluekehittämisen konsulttuitoimisto MDI on vetänyt työpajoja, joissa maakunnan eri sidosryhmät ovat miettineet Etelä-Karjalan tulevaisuutta. Kesätauon jälkeen 1.9. 2020 järjestettiin visiotyöpaja, missä kommentoitiin MDI:n laatimia alustavia tulevaisuusskenaarioita.

Koko työssä on edetty vaiheeseen, jossa työstetään yhteistä tavoitetilaa ja näkymää pitkän aikavälin kehitykselle. MDI konsulttien työstämiä vaihtoehtoisia tulevaisuudenkuvia Etelä-Karjalalle hyödynnetään myöhemmin liiton strategia- ja ohjelmatyön pohjana.

Janne Antikaisen esitys visiotyöpajassa.