Valikko Sulje

Monialainen yliopisto vauhdittaa alueen kehitystä

Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopisto (LUT) saa yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan. Opetus- ja tiedeministeri Antti Kurvinen on tehnyt päätöksen korkeakoulujen uusista koulutusvastuista. Myös ammattikorkeakouluihin on tulossa uusia koulutusvastuita: LAB-ammattikorkeakoulu saa hakemansa sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusvastuun.

Opetus- ja tiedeministeri Kurvisen tiedotteessa todetaan, että korkeakoulutusta laajennetaan poikkeuksellisen paljon. Näillä päätöksillä nuorten koulutusmahdollisuudet paranevat, osaajapulaan vastataan eri alueilla ja aloilla, sekä vahvistetaan korkeakoulujen myönteistä vaikutusta alueiden kehitykseen.

Maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra kiittää opetusministeriä ennakkoluulottomasta päätöksestä. ”Yhteiskuntatieteellisen koulutuksen mahdollistaminen LUT-yliopistossa on yksi merkittävimpiä alueemme elinvoimaa parantavia ratkaisuja aikoihin.”

”Päätös yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan perustamisesta LUT-yliopiston yhteyteen on koko Etelä-Karjalan kannalta tervetullut ratkaisu. Ratkaisun myötä maakuntaan tulee mahdollisesti satoja uusia opiskelijoita, mikä on suotuisa piristysruiske alueellemme. Yhteiskuntatieteellinen koulutus tukee LUT-yliopiston tekniikan ja kauppatieteiden koulutusta ja uskon, että yliopistomme innovaatiokyky paranee ja edelläkävijänä sen etumatka muihin yliopistoihin kasvaa.”

Uusi koulutus liittyy tiiviisti LUT-yliopiston strategiaan, missä ovat keskeisessä roolissa yhteiskunnan ja yritysten uudistaminen kestävällä tavalla. Yliopiston rehtorin Juha-Matti Saksan mukaan yhteiskuntatieteet yhdessä tekniikan ja kauppatieteiden kanssa muodostavat strategiaan sopivan kokonaisuuden, joka vastaa globaaliin kysyntään tieteen, koulutuksen ja yritysten tarpeiden osalta.

Koulutus tulee linkittymään tiiviisti LUT-yliopiston nykyisiin tieteenaloihin ja tuottaa kansainvälisen tason osaamista erityisesti tieteenalojen rajapintoihin. Sosiaali- ja käyttäytymistieteiden ja viestintä- ja informaatiotieteiden koulutuksen suorittaneet opiskelijat saavat yhteiskuntatieteellisen tutkinnon. Kandidaatin tutkintoon johtava koulutus käynnistetään 60 aloittajalla vuonna 2023. Vuotta myöhemmin päästään etenemään myös maisteriopintoihin.

Positiivinen uutinen koko maakunnan kannalta

Myös maakuntajohtaja Satu Sikanen on ilahtunut korkeakoulujen ja koko Etelä-Karjalan puolesta. ”LUT-yliopiston rooli Etelä-Karjalan kehitykseen on jo nyt erittäin suuri ja nyt tehdyllä ratkaisulla rooli edelleen vahvistuu. Monialainen yliopisto voi nostaa Lappeenrannan vetovoimaisimpien yliopistokaupunkien joukkoon ja näin luoda positiivisia heijastevaikutuksia koko maakuntaan.”

”Sähkö- ja automaatioalan uusi koulutusvastuu on myös Etelä-Karjalan näkökulmasta erittäin tärkeä. Etelä-Karjalassa sähköinsinööreistä on pulaa, ja alueen yrityksillä hyvät edellytykset saada sähköalan osaajia, kun vain kiinnitetään opiskelijoita yrityksiin jo opintojen aikana.”

Maakunnan kaikki kunnat ja Etelä-Karjalan liitto tukivat vahvasti LUT-yliopiston ja LAB-ammattikorkeakoulun tavoitetta uusien koulutusvastuiden saamiseksi. Lappeenrannan kaupunki on myös luvannut taloudellista tukea yliopiston uuteen yhteiskuntatieteelliseen koulutukseen. Kaupunki on varannut yliopiston uuden koulutuksen tukemiseen kahden miljoonan rahoituksen seuraaviksi vuosiksi.

LUTin erityisenä vahvuutena on ollut myös yritysyhteistyö ja sitä kautta saatava rahoitus. Kotimainen yritysrahoitus tutkijaa kohden on yliopistossa Suomen korkein.

Lisätietoja: maakuntahallituksen puheenjohtaja Jukka Kopra, p: + 358 400 515 066, jukka.kopra@eduskunta.fi

maakuntajohtaja Satu Sikanen, p: +358 400 661 318, satu.sikanen@ekarjala.fi