Valikko Sulje

Maakuntavaltuuston paikkaluku pienenee

Uuteen maakuntavaltuustoon 28 paikkaa

Kuntavaalien jälkeen muodostettava uusi maakuntavaltuusto on Etelä-Karjalassa kahta paikkaa pienempi. Päättyvällä valtuustokaudella maakuntavaltuustossa oli 30 valtuutettua. Uuteen maakuntavaltuustoon valitaan 28 edustajaa jäsenkunnista.

Maakuntavaltuuston paikkamäärää ja paikkojen jakautumista jäsenkuntien kesken käsiteltiin maakuntahallituksessa 21.6.2021. Uusi paikkajako perustuu Etelä-Karjalan liiton perussopimuksen määräyksiin ja maakunnan vähentyneeseen väkilukuun. Kustakin jäsenkunnasta valitaan maakuntavaltuustoon yksi jäsen jokaista alkavaa 5 000 asukasta kohti. Kullekin maakuntavaltuuston jäsenelle valitaan myös henkilökohtainen varajäsen samasta ryhmästä ja kunnasta kuin varsinainen jäsen.

Lain mukaan jokaisella jäsenkunnalla tulee olla vähintään yksi edustaja maakuntavaltuustossa. Väkimäärän vähenemisestä johtuen Parikkalalla ja Ruokolahdella on alkavalla valtuusto kaudella kahden sijasta yksi paikka maakuntavaltuustossa.

Jäsenkunta ja valtuustopaikat

Imatra 6
Lappeenranta 15
Lemi 1
Luumäki 1
Parikkala 1
Rautjärvi 1
Ruokolahti 1
Savitaipale 1
Taipalsaari 1

Etelä-Karjala yhteensä 28

Väkiluku 31.12.2019

Imatra 26 508
Lappeenranta 72 634
Lemi 2 971
Luumäki 4 636
Parikkala 4 734
Rautjärvi 3 226
Ruokolahti 4 994
Savitaipale 3 383
Taipalsaari 4 671

Etelä-Karjala yhteensä 127 757

Maakuntahallituksen linjauksen jälkeen liitosta lähetetään postia jäsenkuntiin. Etelä-Karjalan liitto pyytää jäsenkuntia valitsemaan valtuustojen järjestäytymiskokouksissa elokuussa jäsenet ja varajäsenet Etelä-Karjalan maakuntavaltuustoon. Paluupostia odotetaan 20.8. 2021 mennessä.

Lainsäädännöstä ja liiton perussopimuksesta löytyvät reunaehdot, joiden mukaan jäsenkunnat lähettävät edustajansa maakuntavaltuustoon. Maakunnan liiton ylimmän päättävän toimielimen jäsenten tulee olla jäsenkuntien valtuutettuja. Jäsenvalinnassa on otettava huomioon myös tasa-arvolain vaatimus: kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia.

Lisätietoja: vs. hallinto- ja kehittämisjohtaja Susanna Kaskinen, p. +358 40 6825 819