Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallitus yhtyy ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämisestä annettuun lausuntoon

Maakuntahallitus yhtyy ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämisestä annettuun lausuntoon

(Tiedote 16.4.2018)

Etelä-Karjalan maakuntahallitus piti tärkeänä ensihoidon ilmailupalveluita koskevaa lausuntoa, joka on annettu Etelä-Karjalan liitosta sosiaali- ja terveysministeriöön (STM). Ministeriö oli pyytänyt lausunnon  ensihoidon ilmailupalveluiden järjestämisestä sote-uudistuksessa 9.4.2018 mennessä. Tarkoituksena on antaa eduskunnalle aiempaa hallituksen esitystä täydentävä esitys huhtikuun aikana.

Ensihoitopalvelu ja ensihoitopalveluun liittyvän kuljetuksen järjestäminen sote-uudistuksen mukaisesti kuuluisi maakunnille jatkossa. Osa vaativimmasta tehohoitotasoisesta ensihoidosta on nykyisin järjestetty lääkärihelikoptereilla.

Nykyisin osa tehohoitotasoisesta ensihoidosta on järjestetty kuudesta tukikohdasta toimivilla lääkärihelikoptereilla. Niiden toiminnasta vastaa viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin omistama FinnHEMS Oy. Hallitus on esittämässä tämän ensihoidon ilmailupalvelun järjestämisvastuuta keskitettäväksi Pirkanmaan maakunnalle. Samalla FinnHEMS Oy siirrettäisiin kokonaan Pirkanmaan maakunnan omistukseen ja yhtiöstä ja sen tehtävistä säädettäisiin lainsäädännössä.

Etelä-Karjalan lausunnossa huomautetaan, että maakunta on tällä hetkellä suurelta osin lääkärihelikopteritoiminnan toiminta-alueen ulkopuolella. Vaatimus ensihoitopalveluun liittyvän kuljetuksen järjestämisestä maakunnassa täytyy toteuttaa muulla tavoin. Tämä tulee huomioida rahoituksen kohdentamisessa maakuntaan. Lausuntopyynnön liitteenä olleessa luonnoksessa esitetty laskentamalli kokonaiskustannusten perusteella tapahtuvasta laskutuksesta, jossa huomioidaan lentoalueen kattavuus ja hälytystapahtumien perusteella määräytyvä osuus kustannuksista on Etelä-Karjalan etujen mukainen.

Mikäli ensihoidon ilmailupalveluiden laajentamista Kaakkois-Suomeen suunnitellaan tulevaisuudessa, lääkärihelikopterin järkevin sijoituspaikka on Lappeenranta, liiton lausunnossa todetaan.

Lappeenrannassa on laajan päivystyksen sairaala, Saimaan laaja vesistöalue sijaitsee vieressä ja alueella on lentotoiminnan kannalta lentokenttä ja sen palvelut lähellä kaupungin keskustaa ja sairaalaa. Naapurimaakuntienkin nykyiset katvealueet pystyttäisiin hoitamaan Lappeenrannasta, Etelä-Karjalan lausunnossa todetaan.