Etelä-Karjalan liittoMaakuntahallitus hyväksyi Aasia-strategian

Maakuntahallitus hyväksyi Aasia-strategian

Etelä-Karjalan maakuntahallitus sai 19.3.2018 kuulla viime vuoden lopulla aloitetun Aasia-hankkeen tähänastisista toimenpiteistä. Samalla maakuntahallitus hyväksyi Etelä-Karjalan toimijoiden yhdessä työstämän Aasia-strategian. Hallituksen kokouksessa vieraillut Aasia-asiantuntija Ding Ma kertoi maakuntahallitukselle myös konkreettisista tavoitteista, joihin strategiayhteistyöllä pyritään seuraavina vuosina.

Ding Ma korosti, että Aasia-strategian menestyksekkään jalkauttamisen kannalta on elintärkeää mobilisoida mukaan kaikki osalliset. Ideana on, että yhteinen hyväksytty strategiapaperi luo vahvaa yhteisen omistajuuden tunnetta sidosryhmien kesken. On tärkeää löytää yhteistä linjaa Etelä-Karjalan Aasia-toimintoihin.

Alku näyttääkin erittäin lupaavalta. Ding Man syksyinen verkottumiskierros otettiin innostuneesti vastaan paitsi Etelä-Karjalassa myös maakunnan rajojen ulkopuolella. Aasia-hankkeen tilaisuuksiin on myös osallistuttu hyvin, ja hanke on saanut mediahuomiota.

Etelä-Karjalan Aasia-hanke tuki aasialaisten opiskelijoiden järjestämää kiinalaisen uudenvuoden juhlaa, koiran vuoden avausta.

Nykytilasta tavoitetilaan

Aasia-asiantuntija Ma teki syksyn aikana laajan verkottumiskierroksen ja selvitti eri toimijoiden näkemyksiä ja tarpeita. Syksyn 2017 aikana laaditussa esiselvityksessä kartoitettiin maakunnassa toimivien tahojen Aasia-toimintoja sekä hahmoteltiin tavoitteellisia painopisteitä tulevaisuuden varalle. Niiden pohjalta on laadittu myös hankkeen tavoitteet.

Aasia-hankkeen kehitystoimenpiteet nivoutuvat neljään painopisteeseen:

  • Etelä-Karjalan pk-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Aasian kasvumarkkinoilla
  • Aasialaisten suorainvestointien houkuttelu
  • Kansainvälisen matkailun edistäminen ja aasialaisten matkailijoiden houkuttelu ja
  • Koulutusyhteistyön ja kulttuurivaihdon edistäminen

Aasia-strategian tavoitteet vuosille 2018–2021:

1. Kuntien, maakunnan ja valtion palvelut muodostavat sujuvan arvoketjun pk-yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi Aasian markkinoilla. Tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti hoidettuna, pk-yritysten liikevaihto Aasia-markkinoilla kasvaa.

2. Aasialaiset pääomasijoittajat arvostavat Etelä-Karjalaa gateway:nä EU:n ja Venäjän markkinoille (investoinnit yli 100 M€)

3. Saimaan alue nostetaan Suomen kolmen tärkeimmän matkailualueen joukkoon Helsingin ja Lapin rinnalle. Aasialaisten matkailijoiden yöpymiset Etelä-Karjalassa tuplaantuvat vuosittain.

4.Etelä-Karjala on valtakunnan kärki koulutusviennissä lukuvuosimaksutulojen vertailussa

5. Vierailu- ja tiedonvaihto aasialaisten kumppaneiden kanssa tiivistyy ja asukkaiden Aasia-kulttuurituntemus kasvaa.

6. Etelä-Karjala profiloituu kansainvälisesti aktiivisena maakuntana Aasia yhteistyössä.

Aasia-asiantuntija Ding Ma.

Maakuntahallitus on tyytyväinen Ding Man vetämän strategiatyön etenemiseen. Painopisteiden määrittelyn ja tavoitteiden miettimisen ohella strategiasuunnittelua on viety pitkälle yksityiskohtaisiin toimenpiteisiin.

Tulevina vuosina Etelä-Karjalassa tartutaan mm. entistä napakammin ideoimaan ulkomaasta tuleville opiskelijoille ”kotoutumispalveluita”, tehdään kulttuuriyhteistyötä, järjestetään koulutustilaisuuksia aasialaisten matkailijoiden erityispiirteistä ja kehitetään investointistrategiaa ystävyyskaupunkiyhteistyölle. Aasia-asiantuntijan ja Aasia-toimijoiden työlistalta löytyy paljon muutakin mielenkiintoista. Kaiken kaikkiaan strategiapaperi sisältää yli kolmekymmentä ideaa siitä, mihin suuntaan maakunnan Aasia-toimintoja kannattaa lähteä kehittämään.

Lisätietoja: Aasia-asiantuntija Ding Ma, + 358 040 660 4015, e-mail: [email protected]