Valikko Sulje

Maakunnan omaehtoisen kehittämisen (MOKRA) haku on avattu uudelleen

MOKRA-haku keskeytettiin 9.9.2021 uuden lain 757/2021 alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta astuttua voimaan 1.9.2021. Kansallisen rahoituksen (AKKE, MOKRA) rahoitushakemus ja rahoituspäätöksen ehdot on nyt päivitetty vastaamaan uutta lakia ja haku avataan uudelleen. Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 25.10.2021, että MOKRA-haku avataan samoilla ehdoilla, joilla se avattiin 4.6.2021. Ehdot alla:

Työ- ja elinkeinoministeriön valmisteleman ja valtioneuvoston 4.2.2021 tekemän päätöksen mukaisesti Etelä-Karjalan liitolle osoitettiin maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta (MOKRA) 367 000 euroa. Maakuntahallituksen 24.5.2021 linjauksen mukaisesti rahoitettavaksi haetaan hankkeita, joilla edistetään Etelä-Karjalan elinvoimaa, elinkeinoelämän ja kehittämistoimijoiden toimintaedellytyksiä tai kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä. MOKRA-rahoitusta kohdennetaan pääasiassa kuntien ja kolmannen sektorin toteuttamiin kehittämishankkeisiin. Hankkeiden tulee edistää Etelä-Karjalan maakuntaohjelman tavoitekokonaisuuksia, jotka ovat:

  • Välitön ja välittävä eKarjala,
  • Yritteliäs eKarjala,
  • Kestävä ja vastuullinen eKarjala sekä
  • Kansainvälinen eKarjala.

Hakijan tulee rahoitushakemuksessa arvioida hankkeen työpaikka- ja yritysvaikutukset, muut hankkeen toteuttamisesta syntyvät mitattavat tulokset ja muut vaikutukset esimerkiksi ympäristöön.

Hakemukset arvioidaan esitettyjen vaikutusten ja maakuntaohjelman mukaisuuden pohjalta.

Tuella on oltava merkittävä vaikutus hankkeen toteuttamiseen, eikä sitä voida käyttää yleisenä toimintatukena. Kustannusten tulee siis aiheutua kehittämishankkeesta, eikä tuensaajan normaalista toiminnasta.

Hankkeen vaikutusten on ulotuttava yhtä kuntaa laajemmalle alueelle. Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta voidaan myöntää enintään 80 % hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Haku on jatkuva niin kauan kuin rahoitusta riittää.

Rahoitushakemus löytyy täältä, ja se lähetetään allekirjoitettuna sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@ekarjala.fi.

Yhteyshenkilönä on rahoitusasiantuntija Merja Taipale, merja.taipale@ekarjala.fi puh. 040 139 0174.