Valikko Sulje

Lappeenrannan jätevedenpuhdistamon vaihemaakuntakaavaehdotus nähtäville

Kuvassa Rakkolanjoen uoma, missä vesi virtaa.

Etelä-Karjalan maakuntahallitus päätti 9.8.2021 laittaa Lappeenrannan seudun jätevedenpuhdistamon vaihemaakuntakaavaehdotuksen julkisesti nähtäville 1.9.-1.10.2021 väliseksi ajaksi

29.10.2020 pidetyn viranomaisneuvottelun päätöksen mukaisesti vaihekaavaehdotukseen voidaan jättää vain kaksi toteuttamiskelpoista jätevedenpuhdistamopaikkaa. Vaihekaavaehdotukseen jäivät Hyväristönmäen ja Kukkuroinmäen puhdistamomerkinnät arvioitujen kriteereiden pohjalta. Nämä arviot ovat kirjattu kaavaselostukseen.

Toikansuon puhdistamolla on ympäristölupa vain vuoteen 2025 asti, joten pian olisi syytä päättää toteutettavan puhdistamon sijoituspaikasta. Toikansuon jätevedenpuhdistamomerkintä on voimassaolevassa Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavassa.

Vaihekaavaehdotuksen puhdistamomerkinnät mahdollistavat myös mahdollisen maakunnallisen jätevedenpuhdistamon toteuttamisen. Viranomaisneuvottelun tuloksena päätettiin myös odottaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä ennen kaavaehdotuksen nähtävilläoloa.

Korkein hallinto-oikeus (KHO) 22.6.2021 ilmoitti päätöksestään kumota Vaasan hallinto-oikeuden päätös Hyväristönmäen jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan hylkäämisestä. KHO palautti samalla tulevan uuden jätevedenpuhdistamon ympäristölupa-asian käsittelyn takaisin hallinto-oikeudelle.

Etelä-Karjalan liiton, Lappeenrannan kaupungin sekä Lappeenrannan Energian tahtotilan mukaisesti Lappeenrannan seudun Jätevedenpuhdistamon vaihekaavaehdotus ja siihen liittyvä kaavaselostus sekä päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan julkisesti nähtäville 1.9.2021-1.10.2021 väliseksi ajaksi.

Viranomaisilla ja sidosryhmillä on mahdollista antaa lausunto ja osallisilla on mahdollisuus antaa muistutus vaihekaavaehdotuksesta nähtävillä oloaikana. Lausunnot pyydetään kaikilta vaihekaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kirjatuilta viranomaisilta ja sidosryhmiltä sekä myöhemmin esiin tulleilta tahoilta.

Nähtävillä olosta ilmoitetaan Etelä-Karjalan liiton kotisivuilla sekä paikallisessa lehdistössä, Etelä-Saimaassa ja Uutis-Vuoksessa sekä sosiaalisessa mediassa.

Lisätietoja:
Elinvoimajohtaja Jami Holtari jami.holtari@ekarjala.fi puh. +358 400 551 435 ja
12.8.2021 alkaen suunnittelija Maria Peuhkuri maria.peuhkuri@ekarjala.fi, puh. +358 40 161 9163
16.8.2021 alkaen aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen, topi.suomalainen@ekarjala.fi