Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien yhteistyöryhmät (MYR): Kaakkois-Suomeen on välttämätöntä suunnata uusia kehittämistoimia ja lisäresursseja

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien yhteistyöryhmät (MYR): Kaakkois-Suomeen on välttämätöntä suunnata uusia kehittämistoimia ja lisäresursseja

Luminen havupuun oksa.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakuntien yhteistyöryhmät kokoontuivat yhteisseminaariin Kouvolassa 5.2.2024 ja laativat samalla kannanoton, jossa linjataan Kaakkois-Suomelle tärkeimpiä kehittämistoimia sisällytettäväksi Itäisen Suomen ohjelmaan. Kannanotto on lähetetty mm. alueen kansanedustajille, keskeisille ministereille avustajineen sekä ministeriöiden edustajille. Kannanoton taustat löytyvät alla olevasta tiedostosta.

Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnan yhteistyöryhmät yhteisenä kannanottonaan esittävät seuraavia nopeita sekä pitkäjänteisiä Kaakkois-Suomen kehittämistoimia sisällytettäväksi Itäisen Suomen ohjelmaan:

 • Vihreän siirtymän investointien edistäminen puhtaan energian saatavuutta ja logistisia yhteyksiä vientisatamiin tukemalla sekä suuren mittaluokan
  investointien houkuttelu hyödyntämällä valtiontukien maksimaalinen liikkumavara (EU:n uusien valtiontukisääntöjen mahdollistamat mittavat tuet
  sijoittuville teknologiayrityksille)
 • Sähkön jakeluverkon uudistaminen ja vahvistaminen
 • Laadukkaan ja houkuttelevan sekä monipuolisen korkeakoulutuksen ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimintaedellytysten vahvistaminen
 • Matkailualan palveluinfrastruktuurin ja markkinoinnin sekä saavutettavuuden kehittäminen
 • Nopeiden tietoliikenneyhteyksien edistäminen
 • Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen varmistaminen

Lisäksi Kaakkois-Suomen asemaan tarvitaan muutos osana EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa ja resursointia kansalliseen aluekehitysrahoitukseen:

 • Kaakkois-Suomi tulee nostaa EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021–2027 resursoinnissa samalle tasolle Itä- ja Pohjois-Suomen kanssa. 
 • Kaakkois-Suomeen on kohdennettava peruuntuneesta Kaakkois-Suomi–Venäjä-rajaohjelmasta vapautunut kansallinen rahoitus. 
 • Kaakkois-Suomi on huomioitava nykyistä paremmin myös tulevaa 2028+-koheesiopolitiikan rahoitusta suunniteltaessa.
  Kaakkois-Suomelle on suunnattava pitkäjänteisesti lisärahoitusta JTF-rahoituksen tyyppisesti siirtymään,
  joka aiheutuu Venäjän rajan sulkeutumisesta. Rahoitus tulee kohdentaa TSI-hankkeessa laadittavan tilannekuvan ja siirtymäsuunnitelman pohjalta.
 • Lisäksi koko Kaakkois-Suomen on oltava I-tukialuetta yritystukien osalta.
 • Suljetun Kaakkois-Suomi–Venäjä-Interreg-ulkorajaohjelman tilalle on alettava valmistelemaan uutta ulkoraja-alueohjelmaa.

Maakuntien yhteistyöryhmät ovat aluekehityslainsäädäntöön perustuvia maakunnallisia aluekehittämisen yhteistyöelimiä. MYRien kokoonpanoissa on edustettuna sekä viranomais- että työmarkkina- ja elinkeinoelämän järjestöt.

Lisätietoja:
Maakuntajohtaja Satu Sikanen, Etelä-Karjalan liitto, [email protected], 0400 661 318
Aluekehitysjohtaja Jussi Lehtinen, Kymenlaakson liitto, [email protected], 0400 644 206